TH EN

ประกันอุบัติเหตุแผนครอบครัว TISCO Zero Accident Family

ประกันอุบัติเหตุ TISCO Zero Accident Family Plan ดูแลเรื่องอุบัติเหตุให้คนมีครอบครัวได้หายห่วง คุ้มครองบุตรไม่จำกัดจำนวน ด้วยค่าเบี้ยราคาเดียว

 • คุ้มครองทั้งครอบครัว (บุตรไม่จำกัดจำนวน) ด้วยค่าเบี้ยราคาเดียวเพียง 3,600 ต่อปี
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 5 แสนบาท(อุบัติเหตุสาธารณะคุ้มครอง1ล้านบาท)
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาล 25,000 บาทต่อครั้งต่อคน แบบไม่ต้องสำรองจ่าย ในโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • ชดเชยรายได้ ได้ทั้งครอบครัว สูงสุดถึงวันละ 1,000 บาทต่อคน(สูงสุดไม่เกิน 365วัน)
 • รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 1 ล้านบาทในกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสเสียชีวิตพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกัน

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) สูงสุด 1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 25,000 บาท ต่อครั้ง
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน รพ. จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการก่อการร้าย (ต่อวัน สูงสุด365วัน) 1,000 บาท ต่อวัน
ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมกันทั้งคู่ในเหตุการณ์เดียวกัน สูงสุด 1,000,000 บาท

*ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับ ประกันอุบัติเหตุ ZERO ACCIDENT แบบรายครอบครัว


เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 1 - 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 • บุตร ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งยังมิได้สมรส หรืออายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
ไม่ประกอบอาชีพ ดังนี้
 • นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
 • ชาวประมง ลูกเรือ
 • กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 • อาชีพที่ทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ
 • อาชีพที่เกี่ยวกับสารเคมี สารพิษ
 • อาชีพขับรถรับจ้างขนส่งเอกชนและสาธารณะ
 • อาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร พนักงานส่งสินค้า

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยักซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือการระเบิดนิวเคลียร์
 • ขณะที่แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน