TH EN

รวมหนี้ผ่อนที่เดียว กับสินเชื่อโฉนดแลกเงิน รู้ใจ ได้เงิน

บริการสินเชื่อที่ดิน บ้าน และคอนโด เปลี่ยนเป็นเงินก้อนโต เพื่อเสริมสภาพคล่อง ปิดหนี้

โดยมีขั้นตอนการขอที่สะดวก และได้ผลอนุมัติ พร้อมรับเงินที่รวดเร็ว

(กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว​ , อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาปัจจุบันอยู่ที่ 11.85% ถึง 16.95% ต่อปี ** )

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

วงเงินสินเชื่อ

ให้วงเงินสินเชื่อ

100,000 - 2,000,000 บาท

 

วงเงินสินเชื่อ

ให้วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 70%

ราคาประเมินราชการ

รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ตามเงื่อนไขของธนาคาร

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย 0.55% - 0.85% ต่อเดือน (แบบลดต้นลดดอก)

 

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

ผ่อนชำระได้

ตั้งแต่ 36 - 84 เดือน (เทียบเท่าลดต้นลดดอก 11.85% - 16.95% ต่อปี)

และสามารถปิดบัญชี

ก่อนกำหนดได้

 

ประเภทหลักประกัน

ที่ดินเปล่า

หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์

บ้านแฝด อาคารพาณิชย์

และคอนโดมิเนียม

 

พื้นที่ตั้งหลักประกัน

จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ จังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ตามที่ธนาคารกำหนด

 

หมายเหตุ
*จำนวนเงินที่ผ่อนชำระตามตารางนี้ คำนวณจากวงเงินกู้ตามที่ระบุในตาราง โดยแบบที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.55% ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 11.85% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน) แบบที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15.91% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน) ทั้งนี้หากจ่ายโปะ หรือปิดบัญชีก่อนกำหนดจะทำให้จ่ายดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยลง

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อโฉนดแลกเงิน

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate)

ค่างวด = (วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด)) / จำนวนงวด

ตัวอย่าง

วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.55% ต่อเดือน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย Effective Rate 11.853% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน

ค่างวด = (100,000 + (100,000 x 0.55% x 60)) / 60
= 2,217 บาท ต่อเดือน

 

** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อวงเงิน 1 แสนบาท อายุสัญญา 5 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้น​ เป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในลูกค้าแต่ละราย อาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้า ณ ขณะนั้นๆ

 

เอกสารเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

 

 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • โฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์ (อ.ช.2), ใบอนุญาติขอสิ่งปลูกสร้าง
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 •  

  ค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อ โฉนดแลกเงิน

  1. ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินกู้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  3. ค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน : ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
  4. ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ : ฟรี
  5. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย : 0.11 ถึง 8% ของทุนประกันภัย

  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 25 - 65 ปี
  2. ผู้ขอสินเชื่อถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
  3. หลักประกันต้องอยู่ใน จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดอื่นๆในพื้นที่เขตเทศบาลและเทศบาลเมือง ตามที่ธนาคารกำหนด
  4. หลักประกันปลอดภาระ หรือรับรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงินกับสถาบันการเงินอื่น
  5. หลักประกันเป็น ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม

  วัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ

  วงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง หมุนเวียนกิจการ แก้หนี้ รวบหนี้ หรือใช้จ่ายในครัวเรือน

  หมายเหตุ

  1. อัตราดอกเบี้ยรวมค่าบริการต่างๆ คำนวณแบบลดต้นลดดอก
  2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้สินเชื่อ และ บริษัทไฮเวย์ จำกัด (สมหวัง เงินสั่งได้) เป็นเพียงผู้แนะนำผลิตภัณฑ์
  3. การพิจารณาอนุมัติเป็นสินเชื่อไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

  ติดต่อสอบถามข้อมูล

  • ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000
  • อีเมล ContactCenter@tisco.co.th
  • อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน