TH EN

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย รวมถึงการเสียชีวิต และทุพพลภาพ ประกันภัยจะรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ประกันอุบัติเหตุหลากหลายรูปแบบ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มค่า

ประกันอุบัติเหตุเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย รวมถึงการเสียชีวิต และทุพพลภาพ ประกันภัยจะรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ความคุ้มครองของการทำประกันภัยอุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุจะมีให้เลือก 2 แบบคือ แบบ อบ.1 และแบบ อบ.2
ซึ่งแบบ อบ.1 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าแบบ อบ.2 โดยแบบ อบ.1 มีความคุ้มครองให้เลือก 4 ความคุ้มครอง

  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงการก่อการร้าย
  • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  • การรักษาพยาบาล

ความคุ้มครองแบบ อบ.2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มมากกว่าแบบ อบ.1 ในส่วนของ

  • การสูญเสียนิ้ว
  • การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

เราพร้อมช่วยเหลือคุณผ่านการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเราจะดูแลคุณให้ได้รับความคุ้มครองที่ชัวร์ที่สุด กับค่าเบี้ยประกันที่ใช่ที่สุด เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นครั้งใดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน