TH | EN

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน เพื่อทําให้ทิสโก้ทราบถึงความต้องการในบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน คุกกี้ยังช่วยให้สามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของทิสโก้ วัตถุประสงค์ และความถี่ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่วยให้ทิสโก้สามารถพัฒนาให้บริการ และประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงการนําเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสําหรับท่านด้วย โดยคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์ของทิสโก้ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้


คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำงานพื้นฐานของระบบทำให้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการให้บริการต่างๆ ของทิสโก้ เช่น บริการออนไลน์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ  หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์หรือฟังก์ชันบางฟังก์ชันบนระบบอาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งท่านจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้ตามที่ร้องขอ

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ของทิสโก้จดจำข้อมูลหรือตัวเลือกที่ท่านได้กำหนดไว้แล้ว (เช่น ชื่อผู้เข้าใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่) เพื่อให้บริการที่เหมาะสมสำหรับท่านโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คุกกี้ประเภทนี้ยังสามารถจดจำการตั้งค่าขนาดหรือรูปแบบตัวอักษร และส่วนอื่นๆ ของเว็บเพจที่ท่านตั้งค่าไว้ได้ คุกกี้ประเภทนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และไม่สามารถติดตามกิจกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านบนเว็บไซต์อื่นๆ ได้

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของทิสโก้ เช่น เว็บเพจที่ท่านเข้าชมบ่อยที่สุด รวมถึงลิงก์ที่ท่านคลิกเข้าไปชม ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ โดยทิสโก้จะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการใช้งานบริการออนไลน์และเว็บไซต์ของทิสโก้ และเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

คุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับการนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น รวมถึงการจำกัดจำนวนการส่งโฆษณาด้วย และยังช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของทิสโก้ โดยจะถูกใช้งานโดยเครือข่ายสื่อโฆษณา (เช่น Facebook, Google และอื่นๆ) ซึ่งได้รับอนุญาตจากทิสโก้ และจะจดจำวิธีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทิสโก้ และทิสโก้ อาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้มักจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น ในกรณีที่ทิสโก้จะใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทิสโก้จะต้องขอความยินยอมจากท่านหรือดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนด

หากทิสโก้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง ทิสโก้ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

ท่านมีสิทธิ์ตั้งค่าคุกกี้ โดยอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธีจัดการความเป็น ส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ตามรายละเอียดดังนี้: