TH EN

ลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking)

ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดด้วยบริการบริหารความมั่งคั่ง ที่มุ่งตอบสนองเป้าหมายการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของลูกค้าบุคคลรายใหญ่ที่มีสินทรัพย์การลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเฉพาะรายแบบองค์รวมจากผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มทิสโก้ อัพเดทข้อมูลและภาวะการลงทุนอย่างสม่ำเสมอจากทีมวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน TISCO ESU ให้ท่านไม่พลาดโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกตามความเหมาะสมในแต่ละภาวะการณ์ คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นๆ จากบริษัทจัดการกองทุน และ บริการคุณภาพด้านความคุ้มครองชีวิต การวางแผนส่งต่อส่งต่อความมั่งคั่ง รวมถึงแผนคุ้มครองสุขภาพระดับพรีเมี่ยมที่เราคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจากบริษัทประกันชั้นนำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่านอย่างตรงจุด

บริการสำหรับลูกค้า Private Banking

"Your Trusted Advisor"

บริการการลงทุน

  • หลากหลายทางเลือกการลงทุนผ่านกองทุนรวม ด้วย Platform Open Architect จาก 10 บลจ. โดยมีบทวิเคราะห์การลงทุนจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ TISCO ESU และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนให้คำปรึกษาให้เหมาะกับทุกสภาวะการลงทุน

  • การจัดทำแผนการลงทุน (Asset Allocation) ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

บริการผลิตภัณฑ์เงินฝาก สำหรับทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

  • บัญชีใบรับฝากเงิน / บัตรเงินฝาก

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีฝากประจำ 

บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ

เราคัดสรรกรมธรรม์ชีวิต สุขภาพ และประเภทควบการลงทุน จากหลากหลายบริษัทประกันเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

  • ประกันชีวิตควบการลงทุน

  • ประกันสุขภาพ
     

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า Private Banking

Investment Advisory

บริการให้คำปรึกษาการเงิน การลงทุน การจัดการทรัพย์สิน แบบครบวงจร

Private Event

ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลชั้นนำในวงการต่างๆ

Investment Analysis

อ่านฟรี บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ กลยุทธ์การลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญของทิสโก้

Other benefits

ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงได้รับของกำนัล Birthday Gift ทุกปี

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าธนบดีธนกิจ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน