TH EN

ชำระเบี้ยประกันภัย

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 

 

  • เพื่อความปลอดภัย ท่านควรที่จะเก็บเลขประจำตัวประชาชนและข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ อย่าเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
  • โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินของท่านไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ หากต้องมีการตรวจสอบในภายหลัง

ช่องทางที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้

Mobile Banking

ทุกธนาคารที่สามารถชำระด้วย Barcode หรือ QR Code ได้


เคาน์เตอร์ธนาคาร

ช่องทางอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน