TH EN

ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนรวมทั้งกระจายความเสี่ยงพอร์ทการลงทุนในตลาดหุ้นหลักได้แก่ อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง และ สิงคโปร์ กับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทิสโก้ ให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างโอกาสลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยตลาดที่เปิดให้ซื้อขายได้นั้น ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (NYSE, NASDAQ, AMEX), ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE), ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE), ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE), ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) 

ลูกค้าสามารถทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและประสบการณ์การลงทุนคอยให้การบริการและให้คำปรึกษา นอกเหนือจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์ที่ครบครันทุกเนื้อหา ซึ่งจัดทำโดยทีมวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างแพร่หลายว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและรวดเร็ว

ลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหุ้นต่างประเทศจะต้องเปิดบัญชี Cash Balance ซึ่งเป็นบัญชีแบบเงินสด โดยลูกค้าสามารถซื้อขายได้ตามจำนวนเงินที่ฝากเข้าไว้ในบัญชีของบริษัท หรือติดต่อได้ที่ฝ่าย TISCO Global Trade โดยตรง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน