TH EN

สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่

 

 

ทิสโก้ เช็กให้ ชัวร์

ประเมินวงเงินสินเชื่อรถยนต์รายบุคคล ทราบวงเงินประเมินสินเชื่อได้ภายในไม่กี่นาที
โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ง่ายๆใน 3 ขั้นตอน

 

 
*วงเงินที่ได้ขึ้นอยู่กับคำตอบในการประเมิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
*ข้อมูลการประเมินเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น
*การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 

ยี่ห้อรถแนะนำ


 

สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการมีรถใหม่ป้ายแดง โดยไม่ต้องชำระเงินสดในคราวเดียว ให้วงเงินสินเชื่อสูง ผ่อนชำระง่ายๆ นานสูงสุด 84 เดือน

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 90% ของราคารถยนต์
 • เลือกผ่อนตามความพอใจ ตั้งแต่ 12 – 84 เดือน

* ดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.67% - 9.24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 


ผ่อนชำระง่ายๆ ได้ถึง 9 วิธี

 • ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
 • ชำระโดยการหักบัญชีธนาคารทิสโก้อัตโนมัติ (ATS), ธ.กสิกรไทย
 • ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส.
 • ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย 
 • ชำระทาง ทิสโก้ โมบาย แบงก์กิ้ง
 • ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เอ็มเปย์สเตชั่น, ทรูมันนี่, เทสโก้โลตัส
 • ชำระที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชี
ของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
4.สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)  
5.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
6.หนังสือบริคณห์สนธิ  

 

หมายเหตุ: ผู้ค้ำประกันต้องใช้เอกสารประกอบดังที่ระบุข้างต้น

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน