บัญชีออมทรัพย์ TISCO My Saving เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการบัญชีสำหรับใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมผ่าน TISCO Mobile Banking

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

ขั้นต่ำ : 1,000 บาท / สูงสุด : ไม่กำหนด


เงื่อนไขหลัก

  • รับเปิดบัญชีเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  • ไม่รับเปิดบัญชีสำหรับผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศ

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/โอน

การฝาก

  • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขา ของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต
  • สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร ได้แก่ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร

การถอน/โอนเงิน

  • สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่อง ATM ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น
  • การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งธนาคารอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันที่ 25 ของเดือน

การคำนวณดอกเบี้ย: แบบขั้นบันได คำนวณเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้ จะแตกต่างกันตามวงเงิน


ค่ารักษาบัญชี

  • กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงิน 50 บาทต่อเดือน

ข้อควรระวัง

  • การปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
  • หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน ธนาคารจะปิดบัญชีทันที

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน