TH EN

บริการลงทุนลูกค้าองค์กร

บริการลงทุนลูกค้าองค์กร

บริการด้านการลงทุนสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยบริษัทในเครือของธนาคาร ได้แก่

บริการซื้อขายหลักทรัพย์

บริการซื้อขายหลักทรัพย์

บริหารสภาพคล่องทางการเงินของคุณด้วยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีทั้งจากมูลค่าเพิ่มของหุ้น (Capital Gain) และจากเงินปันผล ทิสโก้พร้อมให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ และระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

นอกจากนี้คุณสามารถเลือกใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านระบบ TISCOeTRADE ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย และมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง

กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล

ทิสโก้พร้อมเสนอรูปแบบการลงทุนที่เป็นเอกสิทธิ์สำหรับคุณ ด้วยทีมงานมืออาชีพของทิสโก้ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมใส่ใจดูแลเงินลงทุนของคุณ โดยคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงทุนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคุณได้ การลงทุนประเภทนี้เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าสถาบันที่มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาท

กองทุนรวม

กองทุนรวม

เพิ่มค่าการลงทุนในแบบที่เหมาะกับตัวคุณ ด้วยการเลือกลงทุนกับกองทุนรวมหลากหลายนโยบายของทิสโก้ ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเข้าใจวิธีการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ในฐานะผู้นำในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากลูกค้าถึง 1,576 สถาบัน และจากพนักงานที่มีจำนวนรวมกันสูงเป็นลำดับแรกในธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยกัน โดยทิสโก้เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทกองทุนหลายนายจ้างหรือกองทุนร่วมทุน (Pooled fund) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยึดมั่นใน หลักธรรมาภิบาล ทิสโก้พร้อมให้บริการคุณเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ เราพร้อมเสนอรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสมกับผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงของพนักงานแต่ละคน (Employee’s Choice)

สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้บริการ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์ : 0 2633 6000  / 0 2080 6000

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน