TH EN

Refinance Home for Cash

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงิน ผ่อนสบายยิ่งกว่า พร้อมโอกาสลดภาระ ดอกเบี้ยบ้านสูงสุดถึงครึ่งหนึ่ง
✔ ลดภาระดอกเบี้ย ปีแรก 4.5% ต่อปี
✔ บ้านผ่อนอยู่ ก็กู้เพิ่มได้ ให้วงเงินสูง
✔ ฟรี! ค่าจดจำนอง ฟรี! ค่าประเมิน
✔ โปะบ้านง่ายผ่าน Mobile Banking
✔ การเงินยืดหยุ่น เงินโปะถอนคืนได้

Housing Development Project/Interested Villages

The location of collateral to buy assets.

Service area only Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon and Nakhon Pathom

ตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดให้ชีวิตคุณได้ไปต่อ

คุ้มค่า ลดภาระดอกเบี้ย

ให้คุณลดภาระดอกเบี้ยได้ ด้วยการจ่ายเกินค่างวดเพื่อลดเงิน ต้นที่ใช้ในคำนวณดอกเบี้ย โดยไม่เสียสภาพคล่อง

สบายใจ ใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ให้คุณมีเงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องจากส่วนเกิน ค่างวด โดยไม่ต้องกู้เพิ่ม

ถอนเงินโปะมาใช้ได้สบายจัง

ให้คุณเบิกถอนเงินที่โปะบ้านมาใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 50% ของเงินต้นคงเหลือ

สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

ให้คุณบริหารจัดการเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกที่ทุกเวลา

บัญชีสินเชื่อบ้านแลกเงิน TISCO Mortgage Saver ที่ประกอบด้วย
ส่วนเงินกู้สินเชื่อบ้าน กับ ส่วนของเงินหมุนเวียนสำรอง

  ส่วนเงินกู้สินเชื่อบ้าน - ส่วนของเงินหมุนเวียนสำรอง = เงินต้นที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย
ในการคำนวณดอกเบี้ย
ตัวอย่าง 500,000 บาท - 100,000 บาท = 400,000 บาท

ส่วนของเงินหมุนเวียนสำรอง คือ เงินโปะบ้านหรือเงินส่วนที่ชำระเกินค่างวดสะสม ซึงสามารถถอนคืนเอาไปใช้ได้ตลอด 24 ชม.

ส่วนสินเชื่อ
เงินกู้บ้าน 5 ล้านบาท

-

ส่วนของเงินพร้อมใช้
เงินโปะ 5 แสนบาท

=

เงินต้นที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย
4.5 ล้านบาท

ตัวอย่าง การชำระดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน 2,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน 15 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.50% ปีที่ 4 เป็นต้นไป 7.875%

หลังจากผ่อนงวดที่ 2 นำเงินกู้ที่ยังไม่ถึงรอบดิวจ่ายและเงินเก็บมา โปะ 500,000 บาท
หลังจากผ่อนงวดที่ 6 จ่ายค่าจ้างต่อเติมบ้าน ถอน 200,000 บาท
หลังจากผ่อนงวดที่ 11 จ่ายค่าเทอมลูกและซื้อ LTF/RMF ถอน 300,000 บาท
 • ดอกเบี้ยที่ประหยัด = (ดอกเบี้ยต่องวดกรณีไม่มีการโปะถอน - ดอกเบี้ยต่องวดกรณีมีการโปะถอน)
 • ดอกเบี้ยต่องวดกรณีไม่มีการโปะถอน = (เงินต้นคงเหลือสุทธิ x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี) / 365*30 วัน
 • ดอกเบี้ยต่องวดกรณีมีการโปะถอน = (เงินต้นคงเหลือสุทธิ - เงินส่วนที่ชำระเกินค่างวด) x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี) / 365*30 วัน

ตารางการผ่อนชำระค่างวดข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 400,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • มีวงเงินเหลือสามารถกู้สินเชื่อเพิ่มเติมได้
 • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • เลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันได
 • ให้อิสระในการชำระเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ตามความต้องการ
 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ บริการมอร์เกจ เซฟเวอร์ ที่ให้คุณโปะได้ และถอนเงินที่โปะออกมาใช้ได้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ และเงื่อนไขการรับหลักประกัน

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

พนักงานเงินเดือน

 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 4. ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 5. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ / ภ.ง.ด.90)
 6. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 7. เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

ธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / ใบจดทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 6. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของกิจการ
 7. สำเนาใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภ.ง.ด / ใบ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 9. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีกิจการ)
 10. เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

ค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อบ้านเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบ้านสำหรับรีไฟแนนซ์
 1. ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินกู้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 3. ค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน : ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
 4. ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ : ฟรี
 5. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย : 0.11 ถึง 8% ของทุนประกันภัย
ค่าธรรมเนียม สำหรับบริการ ทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์
 1. ค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM : 100 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี :200 บาท
 3. ค่าบริการถอนเงินสด/โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารภายในบัตร/สอบถามยอดเงินในบัญชีจาก ATM ต่างธนาคารทั่วประเทศ : ฟรี 10 รายการแรกภายในเดือนเดียวกันทุกประเภทรายการ
 4. ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)
  ผ่านตู้ ATM :
  • วงเงิน 0 - 10,000 บาท อัตรา 25 บาท
  • วงเงิน มากกว่า 10,000 อัตรา 35 บาท
  ผ่าน TISCO Mobile Banking : ฟรี
 5. ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)
  ผ่านตู้ ATM 
  • วงเงิน 0 - 5,000 บาท ฟรี
  • วงเงิน มากกว่า 5,000 ถึง 30,000 บาท อัตรา 2 บาท
  • วงเงิน มากกว่า 30,000 ถึง 100,000 บาท อัตรา 5 บาท
  • วงเงิน มากกว่า 100,000 บาท ถึงวงเงินสูงสุดที่กำหนด 10 บาท
  ผ่าน TISCO Mobile Banking : ฟรี
 6. ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค : 15 บาท / ฉบับ
 7. ค่าบริการเกี่ยวกับเช็ค : ตามประกาศตารางอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.