TH EN

ธนาคารทิสโก้แจ้งงดให้บริการชั่วคราว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบการให้บริการ ตามช่วงเวลาดังนี้

ช่วงเวลาที่หยุดให้บริการ ประเภทบริการ ที่ต้องหยุดให้บริการ
วันเสาร์ที่ 9 พ.ย. เวลา 00.01 น. - 07.00 น. - ATM
- บัตร ATM / บัตรเดบิตทิสโก้
- TISCO Mobile Banking
วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. เวลา 20.00 น. ถึง
วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. เวลา 09.30 น.
- ATM
- TISCO Mobile Banking
- PromptPay ทุกช่องทาง
- บัตร ATM / บัตรเดบิตทิสโก้
- TISCO eStatement
- TISCO Alert
วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. เวลา 23.30 น.
ถึง วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. เวลา 04.00 น.
- TISCO Mobile Banking
วันอังคาร ที่ 3 ธ.ค. เวลา 00.01 น. - 02.00 น. - บัตร ATM / บัตรเดบิตทิสโก้
วันเสาร์ ที่ 14 ธ.ค. เวลา 21.00 น. ถึง
วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. เวลา 09.30 น.
- ATM
- TISCO Mobile Banking
- PromptPay ทุกช่องทาง
- บัตร ATM / บัตรเดบิตทิสโก้
- TISCO eStatement
- TISCO Alert

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน