TH EN

ธนาคารทิสโก้แจ้งงดให้บริการชั่วคราว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบการให้บริการ ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันที่ 22 ก.พ. เวลา 23.00 น. - วันที่ 23 ก.พ. เวลา 03.00 น.
  ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทิสโก้
 • วันที่ 22 ก.พ. เวลา 21.00 น. - วันที่ 23 ก.พ. เวลา 09.30 น.
  ธนาคารงดให้บริการ
  • TISCO Mobile Banking
  • PromptPay ทุกช่องทาง
  • บัตรเดบิตทิสโก้
  • TISCO Alert
  • ATM
 • วันที่ 22 ก.พ. เวลา 23.00 น. - วันที่ 23 ก.พ. เวลา 06.00 น.
  ธนาคารงดให้บริการ TISCO Mobile Banking
 • วันที่ 22 ก.พ. เวลา 21.00 น. - 23.00 น. และวันที่ 23 ก.พ. เวลา 08.00 น. - 09.30 น.
  ธนาคารงดให้บริการ TISCO eStatement

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน