TH EN

ธนาคารทิสโก้แจ้งงดให้บริการชั่วคราว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบการให้บริการ ตามช่วงเวลาดังนี้

ช่วงเวลาที่หยุดให้บริการ ประเภทบริการ ที่ต้องหยุดให้บริการ
วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 21:00 น. ถึง เวลา 21:15 น. TISCO eStatement
วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 เวลา 20:00 น. ถึง เวลา 22:00 น.
TISCO eStatement

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน