TH EN

ธนาคารทิสโก้แจ้งงดให้บริการชั่วคราว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบการให้บริการ ตามช่วงเวลาดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 17.30 น. - 18.30 น.

ธนาคารงดให้บริการ

  • TISCO eStatement

วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 00.01น. - 08.00น.

ธนาคารงดให้บริการ

  • ATM และ TISCO Mobile Banking
  • PromptPay ทุกช่องทาง
  • บัตรเดบิตทิสโก้
  • บริการพร้อมเพย์ (ลงทะเบียนพร้อมเพย์ผ่านช่องทาง ATM)

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน