TH EN

บลจ.ทิสโก้ปักธงผู้นำลงทุน ESG IPO กองทุน “ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน” ชวนคนไทยลงทุนหุ้นน้ำดีระดับโลก อีกขั้นของความรับผิดชอบต่อสังคม

     

โพสต์เมื่อ 24 กันยายน 2561

บลจ.ทิสโก้ประกาศเป็นผู้นำลงทุนหุ้นน้ำดีระดับโลก เตรียม IPO กองทุนเปิด “ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน” 24 ก.ย. - 10 ต.ค. 61 ยกระดับการรับผิดชอบต่อสังคมตามเทรนด์โลก  พร้อมช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ลงทุน

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า แนวทางการลงทุนของบลจ.ทิสโก้ นอกจากพิจารณาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ผลประกอบการที่มีแนวโน้มเติบโตดีแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในหุ้นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) มาโดยตลอด เพราะนอกจากจะทำให้บริษัทที่ดำเนินการเรื่อง ESG มีกำลังใจในการผลักดันสิ่งที่ดีให้เกิดกับสังคมต่อไปแล้วยังมีโอกาสช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับนักลงทุนด้วย เห็นได้จากเมื่อมีเหตุการณ์เชิงลบเข้ามากระทบ ราคาหุ้นของบริษัทที่มี ESG จะปรับตัวขึ้นได้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป ต่างจากบริษัทที่ขาด ESG ราคาหุ้นมักจะผันผวนต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ แนวคิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Investment: SRI) ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังครอบคลุมถึง ESG กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นเมกะเทรนด์ของโลก นักลงทุนรายบุคคลรุ่นใหม่รวมไปถึงนักลงทุนสถาบันต่างประเทศต่างให้ความสนใจลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้น โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทจัดการลงทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG จะมีเงินทุนไหลเข้า (Fund Flow) จากนักลงทุนมากขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

“บลจ.ทิสโก้เป็นหนึ่งในผู้นำการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจัดตั้งกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยอย่างกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม มาตั้งแต่ปี 2558 และแม้ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกองทุนในประเทศไทยจะเริ่มตื่นตัวและจัดตั้งกองทุนประเภทนี้ให้นักลงทุนเลือกสรร แต่ยังพบว่ายังขาดผลิตภัณฑ์กองทุนที่ลงทุนในหุ้นน้ำดีระดับโลกอยู่ จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว และมีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับการดูแลสังคมอีกทางหนึ่งด้วย” นายสาห์รัชกล่าว  

สำหรับกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน (TGESG) ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (ความเสี่ยงระดับ 6 ) เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม หรือบริษัทที่สร้างผลกระทบต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลกแบบยั่งยืน ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน มีความโดดเด่นตรงที่ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ปรับสัดส่วนและกระจายการลงทุนได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในขณะนั้น เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าคนสำคัญลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บลจ.ทิสโก้จึงจัดโปรโมชั่นพิเศษ เพียงแค่ลูกค้าลงทุนใน กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน ในช่วงเสนอขายครั้งแรกวันที่ 24 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561  และมียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 100,000 – 999,999 บาท รับหน่วยลงทุน TISCOSTF 200 บาท ลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000,000 – 9,999,999 บาท รับหน่วยลงทุน TISCOSTF 2,000 บาท ลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 29,999,999 บาท รับนาฬิกา Garmin vívoactive® 3 มูลค่า 11,500 บาท ลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป รับ Samsung Galaxy Note 9 มูลค่า 33,900 บาท

เบื้องต้น กองทุนเปิด TGESG จะเลือกลงทุนใน 2 กองทุนคือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนกำหนดว่า สินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 จะลงทุนในในหุ้นของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  และกองทุน BSF Impact World Equity Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิด TGESG เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน