ความรับผิดชอบต่อสังคม

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

กลุ่มทิสโก้ตระหนักดีว่าความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน   ซึ่งกลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท  ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากกระบวนการทำงานทางธุรกิจ   อีกทั้งได้จัดตั้งกิจการเพื่อสังคมในนามมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมแบบเต็มเวลามาตั้งแต่ปี 2525  ผลการดำเนินงานในปี 2564 เป็นดังนี้ 

 

1.การให้ความรู้ทางการเงิน

 

กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย

1.1 รู้ไว้เข้าใจหนี้ ปี 2

จากโปรแกรมรู้ทันภัยการเงินที่ริเริ่มขึ้นในปี 2562 ซึ่งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับภัยการเงินที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น จึงได้เร่งจัดทำใบปลิวสรุปภัยการเงินขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดเตือนภัยแก่ลูกค้าและผู้สนใจผลิตภัณฑ์และบริการแบบตัวต่อตัวในระหว่างรอรับบริการที่สาขา โดยเริ่มกับลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มแรก 

ต่อมาในปี 2563 ได้กำหนดเนื้อหาเป็นความรู้เกี่ยวกับหนี้ ขยายไปยังกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ  เพื่อเสริมความเข้าใจและทบทวนตนเองก่อนตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  ในปี 2564 ได้นำความรู้หัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ” ซึ่งชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลได้จัดทำไว้มาขยายผล  และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ไปสู่ช่องทางออนไลน์ในสถานการณ์ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ได้แก่ ไลน์ เฟสบุค และเวปไซต์  พร้อมเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมเรียนรู้ตอบคำถามรับของที่ระลึก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร่วมเรียนรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 • เป้าหมาย     ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและผู้สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย
 • ผลที่ได้       ให้คำแนะนำโดยเจ้าหน้าที่  รวม 92,162 ราย เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์  รวม 2,369 ครั้ง
 
1.2 ฉลาดเก็บฉลาดใช้

เริ่มในปี 2557 ด้วยรูปแบบกิจกรรมลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลระดับครัวเรือนในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย โดยวิทยากรอาสาของสาขาทั่วประเทศ มุ่งเน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการทางการเงินได้เหมาะสมตามความจำเป็น และเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพในอนาคต ในแต่ละปีมีการทบทวนเนื้อหาให้มีความร่วมสมัย 

ในปี 2563 ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ไปสู่ช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความต่อเนื่อง และในปี 2564 การใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) ในโลกออนไลน์ซึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นความเสี่ยงรอบด้าน  จึงจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคลเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุค เวปไซต์ และ ยูทูป  ในชื่อชุด ชีวิตวิถีใหม่ รู้ไว้ไม่เสี่ยง” เป็นคลิปวิดีโอสั้น 9 ตอน ได้แก่  1.คิดก่อนคลิก  2.คิดก่อนแชร์  3.คิดก่อนโพสต์  4.รู้ทันแฮกเกอร์  5.ช่วงวิกฤติชีวิตต้องรอด  6.นิสัยการเงินใหม่ในยุคนิวนอร์มอล  7.ช้อปออนไลน์ได้ของชัวร์  8.จัดการเงินง่ายด้วยโมบายแบงก์กิ้ง และ 9.เกษียณสุข  กระตุ้นให้ลูกค้าและผู้สนใจร่วมชมคลิป ตอบคำถามรับคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในซูเปอร์เซ็นเตอร์

 • เป้าหมาย     ลูกค้าและผู้สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 9,000 ราย
 • ผลที่ได้        ลูกค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม 8,342 ครั้ง  กระจายตัวอยู่ใน 75  จังหวัดทั่วประเทศ

 

ความเห็นผู้ร่วมกิจกรรม

"ติดตามไลน์ ทิสโก้ออโตแคชค่ะ ได้ดูคลิปแล้วก็คิดตาม เป็นประโยชน์มาก เพราะเอามาใช้ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น เวลาเจอข้อความหรือโทรศัพท์จากมิจฉาชีพ" คุณไพลิน จ.กรุงเทพฯ

“ต้องตั้งใจดู อ่านคำถาม และทำความเข้าใจให้ดี ๆ รู้เลยว่าเค้าอยากให้เราเข้าใจเนื้อหาจริง ๆ” คุณสุดใจ  จ.กรุงเทพฯ

“เนื้อหามีประโยชน์นะ ถึงจะไม่เคยเจอกับตัว แต่ก็ระวังตลอดเวลา ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เอาข้อมูลที่ได้จากคลิปไปแชร์ ไปอัปเดทต่อกับเพื่อน ๆ ด้วยนะ” คุณดลภิญญ์  จ.สระบุรี

“เป็นลูกค้าสมหวังฯ สาขาพัทยากลาง เอาวิธีลดรายจ่ายหลักไปใช้ค่ะ เพราะไม่อยากมีหนี้ พอเงินเดือนออกก็วางแผนใช้เงินในแต่ละเดือนทันที แบ่งไปออมอย่างน้อยเดือนละ 500 บาท” คุณชุลีกร จ.ชลบุรี

“ได้ความรู้เรื่องการระวังและเตรียมตัวก่อนสั่งซื้อของออนไลน์ จะได้ไม่โดนหลอก โดนโกง เพราะมิจฉาชีพในโลกออนไลน์มีเยอะ” คุณเสกสรรค์ 

“ร่วมกิจกรรมทุกตอนเลย (หัวเราะ) ได้ความรู้เยอะดี ส่วนคูปองคือของแถม ชอบตอนคิดก่อนโพสต์ ทำให้รู้ว่าถ้าเราโพสต์สุ่มสี่สุ่มห้าจะทำให้เราเจอมิจฉาชีพ ต้องระวังมากขึ้น” คุณวาสนา  จ.กาญจนบุรี

“ก่อนหน้านี้ไม่เคยวางแผนเรื่องเงินเลยค่ะ เหลือเท่าไหร่ค่อยออม พอมาเล่นเกมนี้ ถึงได้รู้ว่าจะต้องออมก่อนใช้ และออม 10% ขึ้นไป ตอนนี้ก็มีแนวทางออมเงินแล้วค่ะ” คุณพลอยชนก จ.น่าน

ด้านกิจกรรมลงพื้นที่  สมหวังเงินสั่งได้ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพิ่มสิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน ในช่วงปลายปี 2564 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดีขึ้น ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ แล้ว   

นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินแก่ลูกค้าอื่น ๆ ได้แก่  กลุ่มลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ  กลุ่มลูกค้าบรรษัท  กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน ตลอดจนกลุ่มพนักงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปผ่านการจัดอบรมสัมมนาของบริษัทในกลุ่มในหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญ สอดคล้องกับสถานการณ์  และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย 

 

กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป

1.3 ค่ายการเงินทิสโก้และชมรมเครือข่ายค่ายการเงินทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแบบออมก่อนใช้แก่เยาวชน พร้อมเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านการเงินแก่ครูที่ปรึกษาด้วย สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่คนใกล้ตัวและเผยแพร่ไปสู่ประชาชนคนในพื้นที่เกิดเป็นความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของตนเอง  ค่ายการเงินทิสโก้จัดกิจกรรมแล้วรวม 18 รุ่น และกิจกรรมออมไอดอล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชน 1,404 คน ครูที่ปรึกษา 546 คน จาก 499 โรงเรียนทั่วประเทศ  ได้ร่วมกันส่งต่อความรู้สู่ชุมชนรวมทั้งสิ้น 593,626 คน

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลให้ต้องระงับกิจกรรม กลุ่มทิสโก้ยังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ด้วยการสนับสนุนโรงเรียนที่มีผลงานการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนในระดับดีเด่นของทุกรุ่นร่วมสร้างความต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมการเงินการออม ร่วมรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินและกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญ เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ทุกคนทุกครอบครัวรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ

 • เป้าหมาย     โรงเรียนออมไอดอล 7 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการและดำเนินกิจกรรม
 • ผลที่ได้        จัดตั้งชมรม 3 โรงเรียน เนื่องจากการแพร่ระบาดฯ รุนแรง เริ่มมิถุนายน-พฤศจิกายน 2564 ได้แก่
 1. ชมรม "เยาวชนนักคิดพิชิตเงินออม" โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 2. ชุมนุม “ออมก่อนใช้ 10% ลับเฉพาะคนจะมีกินมีเก็บ”  โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร 
 3. ชุมนุม “ออมก่อนใช้สร้างวินัยทางการเงิน โรงเรียนมัญจาศึกษา” จ.ขอนแก่น

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดช่องยูทูบ ชื่อ  “Say Hi! ค่ายการเงิน” เพื่อเผยแพร่คลิปผลงานของเยาวชนค่ายการเงินทิสโก้ คลิปความรู้ด้านการเงินจากกิจกรรมฉลาดเก็บฉลาดใช้ออนไลน์ รวมถึงความรู้ด้านการเงินที่น่าสนใจอื่น ๆ ด้วย 

 
1.4 โปรแกรมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย 

ปี 2564 กลุ่มทิสโก้สานต่อร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยใน โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน เป็นปีที่ 3  ต่อเนื่อง ในรูปแบบการอบรมเสมือนจริง (Virtual Education Training) โดยส่งวิทยากรอาสาร่วมเสริมทักษะการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา

ผลการดำเนินงาน  ส่งวิทยากรอาสาจัดกิจกรรมร่วมกับธนาคารสมาชิกจำนวน 4 ครั้ง ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  และกิจกรรมรวม 12 มหาวิทยาลัยทั่วไปประเทศ รวม 930 คน

 

2.เครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน

 

กลุ่มทิสโก้ร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน (Community-Friendly Business) โดยสถาบันไทยพัฒน์  เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเป็นผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทานไม่เพียงเป็นผู้รับมอบความช่วยเหลือ และส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง โดยสนับสนุนสินค้าและบริการที่ชุมชนผลิตและจำหน่าย หรือสั่งซื้อจากวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) คืนกำไรกลับไปหมุนเวียนสู่ชุมชนต่อไป 

- กาแฟสด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน จ. เชียงราย

- กระเป๋าผ้า กลุ่มแม่บ้านจักรเย็บผ้าในชุมชนย่านราษฏร์บูรณะ ทุ่งครุ และพระประแดง

- กระเป๋าใส่เครื่องเขียน มูลนิธิรามาธิบดี และ บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

- สายคล้องหน้ากากอนามัยและกระเป๋าผ้า โดยผู้บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี

- ถุงผ้า โครงการปักจิตปักใจ โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

- เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ร้าน ฬ.จุฬา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ

- กล้วยฉาบ  ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.น่าน

- ชุดกระเช้าของขวัญ  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

3.การให้โอกาสทางการศึกษา

กลุ่มทิสโก้สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากร อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยสนับสนุนเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และจัดสรรทุนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อจัดสร้าง ซ่อมแซม  ปรับปรุงอาคารและจัดหาอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ในรูปแบบโครงการ “ทิสโก้ร่วมใจ” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามวัยและลดการลาออกกลางคัน

โครงการทิสโก้ร่วมใจ

ดำเนินงานโดยคณะทำงานจิตอาสาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ที่มีความต้องการ นำมาพิจารณาร่วมกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน  ความขาดแคลนห้องเรียน  แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียน  คุณภาพการเรียนการสอน ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วย โดยประสานขอข้อมูลจากกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และเปิดให้โรงเรียนขอสนับสนุนมายังกลุ่มทิสโก้โดยตรง  รวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นจริงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นโครงการประจำปี  โดยกลุ่มทิสโก้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับเครือข่าย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเป็นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือเงินบริจาคผ่านบัญชีของโรงเรียน

 • เป้าหมาย     ดำเนินโครงการประจำปี ปีละ 1 โครงการ
 • ผลที่ได้        2 โครงการ ได้แก่ โครงการทิสโก้ร่วมใจ 10 และ 11
 
3.1 โครงการทิสโก้ร่วมใจ 10

จัดสร้างและส่งมอบโรงอาหาร 260 ที่นั่ง แบบมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่โรงเรียนบ้านปงเคียน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  ทดแทนอาคารโรงอาหารเดิมที่ทรุดโทรม เสียหาย และมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  พร้อมมอบเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัยและเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเยาวชนด้วย 

 

 
3.2 โครงการทิสโก้ร่วมใจ 11

จัดสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองกำ ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่  ทดแทนอาคารเรียนเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 45 ปีโครงสร้างเสียหาย ไม่มีความปลอดภัย และจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจาก บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ด้วย

4.สนับสนุนด้านสาธารณสุข และอื่น ๆ

กลุ่มทิสโก้มีเจตนารมณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม พร้อมเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนตามกำลัง  โดยได้ทบทวนประเด็นทางสังคมด้านสาธารณสุข เพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
4.1 โครงการทิสโก้ร่วมใจ 9 

ปรับปรุงศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินมาตรฐาน Emergency Care System (ECS) ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี  โครงการประจำปี 2563  ดำเนินการก่อสร้างในปี 2564  แผนการส่งมอบจะเลื่อนออกไปในปี 2565 เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 
4.2 สนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง

กลุ่มทิสโก้ร่วมส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อเนื่องเป็นที่ 7 เพื่อการรักษาที่ดี มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการร่วมสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ  ให้แก่กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งสิ้น 8,465,150 บาท

 

 
4.3 บริจาคโลหิต

กลุ่มทิสโก้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ และสำนักงานที่ 2 อาคารภคินท์ ถนนรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมประจำไตรมาส รวมถึงสาขาในต่างจังหวัดได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจัดกิจกรรมด้วย  ในปี 2564 ปริมาณโลหิตขาดแคลน สภากาชาดไทยได้รับไปใช้เพียง 28% เมื่อเทียบกับความต้องการทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลและการช่วยชีวิต เป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  กลุ่มทิสโก้จึงเดินหน้ารณรงค์อย่างสุดกำลังภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยจัดกิจกรรมและเชิญชวนผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมจัดหาของที่ระลึก สร้างแรงจูงใจและขอบคุณผู้ร่วมบริจาคด้วย  

 • เป้าหมาย     ปริมาณโลหิต 1,000,000 ซีซี
 • ผลที่ได้       ปริมาณโลหิต 1,213,800 ซีซี นำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตได้ถึง 8,949 ราย จากกิจกรรม 9 ครั้ง ในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด                  ได้แก่  กระบี่ ตรัง ภูเก็ต สงขลา และ นครปฐม  
 
4.4 กิจกรรมบรรเทาทุกข์
 

 

การช่วยเหลือเบื้องต้นในสถานการณ์โควิด-19

4.4.1 กิจกรรมส่งกำลังใจ  กลุ่มทิสโก้ ร่วมส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสังคม โดยส่งมอบน้ำดื่ม  177,192  ขวด และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ แผ่นกันลื่นในห้องน้ำของโรงพยาบาลสนาม  นมกล่อง และภาชนะใส่อาหาร ให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หน่วยฉีดวัคซีน และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน 2564 รวม 181 แห่งใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

4.4.2 กิจกรรมร่วมกับพันธมิตร  กลุ่มทิสโก้ยังได้ร่วมกับพันธมิตร  เพื่อกระจายความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ดังนี้

- ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในโครงการ “รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน” ส่งมอบอาหารปรุงสุก จำนวน 4,300 กล่อง ให้แก่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 13 เขต โดยสั่งปรุงพิเศษจากลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารทิสโก้ เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และสนับสนุนลูกค้าในสถานการณ์ที่ต้องปิดหน้าร้านตามมาตรการควบคุมโรคฯ ด้วย

- ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ในโครงการ “ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19”  บริจาคเงินรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กึ่งหนึ่งของวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นำไปช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา

- ร่วมกับหอการค้าไทย ในโครงการ “ครัวหอการค้ารวมใจฯ”  โดย มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์หอการค้าไทย มอบน้ำดื่มแก่หน่วยฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ

- ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) ให้แก่โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

- ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วัคซีน mRNA เพื่อคนไทย

 

 

4.4.3 การช่วยเหลือเบื้องต้นในวิกฤติอุทกภัย

กิจกรรมสู้ไปด้วยกัน  ในปี 2564 ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เกิดอุทกภัยหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนบน  สาขาทั่วประเทศได้เร่งนำความช่วยเหลือไปยังประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และร่วมกับกลุ่มอาชีพขนส่งประจำจังหวัดเพื่อนำถุงยังชีพไปส่งมอบในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก  รวมกิจกรรมลงพื้นที่  14  ครั้ง  ใน 9 จังหวัด รวม 1,795 ชุด  

กลุ่มทิสโก้ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับองค์กรพันธมิตรในด้านอื่น ๆ  เช่น  กิจกรรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของประเทศและเสริมสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน, สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย พระภิกษุสงฆ์อาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้ โดยร่วมสมทบทุนเข็มอานันทมหิดลประจำปี  ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ, สนับสนุนสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพร่างการของบุคคลที่พิการทางสติปัญญา 

 

5.มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

 
กลุ่มทิสโก้จัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลขึ้นในปี 2525 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมแบบเต็มเวลาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 2. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถาและทุพพลภาพด้วยการบริจาคอวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์
 3. ช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
 4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

มูลนิธิทิสโก้ฯ มีนโยบายบริจาคให้แก่ผู้รับบริจาคโดยตรง เงินบริจาคส่วนใหญ่มาจากกลุ่มทิสโก้ ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชน  ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิทิสโก้ฯ นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้  ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 135 

 

 

ทิสโก้ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น สวัสดิการพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยมีผลต่อการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ตลอดปี 2564 สรุปภาพรวมไว้ได้ดังนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน