ข่าวสาร

การปิดระบบ e-Invest และแอปพลิเคชัน TISCO My Funds

วันที่ 21 เมษายน 2566


     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”)  ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะปิดปรับปรุงระบบ e-Invest และแอปพลิเคชัน TISCO My Funds ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.00 น. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ  จึงขอให้ท่านวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า

     ในการเข้าใช้งานครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ บริษัทขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

     · กำหนดรหัสผ่านใหม่ที่ระบบ e-Invest

     · อัปเดตแอปพลิเคชัน “TISCO My Funds” (กรณีที่ท่านใช้ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds) หลังจาก อัปเดตเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเข้าใช้งานได้ด้วย “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ข้างต้น

     นอกจากนี้  บริษัทได้ยกเลิกเมนูการให้บริการ “NAV Alert” และ “การเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร”  ซึ่งหากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารท่านสามารถติดต่อ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทิสโก้ หรือที่  ทำการของบริษัท

     บริษัทขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น บริษัทจะยังคงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของท่าน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน