TH EN
 • คุ้มครองอัคคีภัยและการจราจลสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองน้ำท่วม และภัยธรรมชาติอื่นๆ
 • สูงสุด 200,000 บาท ต่อภัยธรรมชาติ
 • ชดเชยค่าเช่าที่พักชั่วคราวสูงสุด 30 วัน
 • คุ้มครองการโจรกรรม
 • ชดเชยหากเสียชีวิตจากไฟไหม้หรือโจรกรรม**

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์
**เฉพาะแผน TISCO My Home Basic

เลือกแผนประกัน TISCO My Home Series ที่เหมาะกับคุณ

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน TISCO My Home Basic

ไม่ว่าจะมีบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ ก็ต้องการความคุ้มครอง...
ไฟไหม้ น้ำท่วม ก็หมดห่วง.!!

 • คุ้มครองบ้าน..จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ สูงถึง 300,000 บาท
 • คุ้มครอง..ทรัพย์สินภายในบ้าน สูงถึง 100,000 บาท
 • ชดเชย..ค่าเช่าบ้านชั่วคราว สูงถึง 9,000 บาท
 • ค่าเบี้ยเพียง 600 บาท/ปี
อัคคีภัย
ภัยธรรมชาติ
ท่อน้ำประปาแตก
การโจรกรรม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 : มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด เช่น บ้านคอนกรีต
 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 : มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด เช่น บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 : ไม่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 และสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 เช่น บ้านไม้ล้วน
 • คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 • สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง : เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีค่า ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินสด ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ บัตรเครดิต วัตถุระเบิด ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือแบบพกพา ความเสียหายต่อเสาอากาศโทรทัศน์ และจานดาวเทียม ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้รักษาทรัพย์
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • นายหน้าประกันภัย: ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน TISCO My Home Furnish

ปกป้องทรัพย์สินภายในบ้าน จากสถานการณ์ไม่คาดฝัน...
ไฟไหม้ น้ำท่วม ลมพายุ ก็หมดห่วง.!!

 • คุ้มครองทรัพย์สิน..จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากน้ำ สูงถึง 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองทรัพย์สิน..จากน้ำท่วม และภัยธรรมชาติ สูงถึง 200,000 บาท
 • คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โน๊ตบุ๊ค , กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
 • ชดเชย..ค่าเช่าบ้านชั่วคราว วันละ 1,500 บาท
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 800 บาท/ปี
อัคคีภัย
ภัยธรรมชาติ
ท่อน้ำประปาแตก
การโจรกรรม
อุบัติเหตุภายในบ้าน
รถชนบ้าน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 : มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด เช่น บ้านคอนกรีต
 • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 : มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด เช่น บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 • สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง : เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีค่า ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินสด ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ บัตรเครดิต วัตถุระเบิด ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด บัตรเติมเงินโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือแบบพกพา ความเสียหายต่อเสาอากาศโทรทัศน์ และจานดาวเทียม ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้รักษาทรัพย์
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • นายหน้าประกันภัย: ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน