TH EN

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Smart ความคุ้มครองที่ใช่ ในราคาที่คุณต้องสมายล์ คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่ารักษา ค่ายาและค่าแพทย์ รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER OPD)
 • ไม่ป่วย ไม่เคลม มีเงินคืน รับสูงถึง 10% ในปีต่ออายุอัตโนมัติ
 • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ มั่นใจในระยะยาวไม่ปฏิเสธการต่ออายุ แม้มีเคลม
 • แบ่งชำระได้แบบรายเดือน ผ่านบัตรเครดิต ไม่มีดอกเบี้ย

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • My Care Smart

  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • · เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุด 700,000 บาทต่อปี (ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง)
  • · สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • · สบายกระเป๋า ค่าเบี้ยเริ่มต้นหลักพัน หากมีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว สามารถเลือกแผนที่มีความรับผิดส่วนแรก ลดค่าเบี้ยลงสูงสุดกว่าครึ่ง
  • · คุ้มครองการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น MRI, CT Scan, ECG, EST
  • · สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ ทั้งแบบรายปีและรายเดือน
  ความคุ้มครอง (ผู้ป่วยใน) แผน 1 แผน 2 แผน 3
  ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000 500,000 700,000
  ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง
  ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)
  ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวัน
  ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,500 3,500 4,500
  ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 5,000 7,000 9,000
  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
  ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000
  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD)
  เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก
  จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
  ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) 2,000
  ค่าธรรมเนียมแพทย์
  ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี
  ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
  ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
  ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)
  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
  ผลประโยชน์เพิ่มเติม
  สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ (ความรับผิดส่วนแรกไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และ การพยาบาล) - 20,000 หรือ 50,000
  เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 1,000 / 1,500
  (เฉพาะแผนที่ไม่ได้เลือกความเสียหายส่วนแรก)
  สถานที่คุ้มครอง
  • · ประเทศไทย
  • · โรงพยาบาลคู่สัญญา
 • My Care Smart Plus

  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • · เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุด 1,800,000 บาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อปี)
  • · สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • · นอนโรงพยาบาลสบายใจ มีเงินชดเชยรายได้สูงสุด 900 บาทต่อวัน
  • · คุ้มครองการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น MRI, CT Scan, ECG, EST
  • · สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ ทั้งแบบรายปีและรายเดือน
  • · หมดกังวลแม้มีปัญหาด้านสุขภาพก็สมัครได้(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด)
  ความคุ้มครอง (ผู้ป่วยใน) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
  ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ไม่จำกัดวงเงินต่อปี
  ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 500,000 700,000 900,000 1,800,000
  ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)
  ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวัน
  ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 4,000 5,000 6,000 8,000
  ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 8,000 10,000 12,000 16,000
  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000
  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD)
  เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก
  จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) 5,000
  ค่าธรรมเนียมแพทย์
  ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
  ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
  ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)
  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
  ผลประโยชน์เพิ่มเติม
  ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรัษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับอายุ 21 - 60 ปีเท่านั้น 500 700 900 1,200
  เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 1,000 / 1,500 / 2,500 (เฉพาะแผน4)
  สถานที่คุ้มครอง
  • · ประเทศไทย
  • · โรงพยาบาลคู่สัญญา
 • My Care Smart (BDMS)

  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • · เอกสิทธิ์ความคุ้มครองด้านสุขภาพเหนือระดับ มั่นใจการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลในเครือ BDMS
  • · สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • · เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อปี)
  • · บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ วงเงิน 1 ล้านบาท
  • · คุ้มครองการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น MRI, CT Scan, ECG, EST
  • · สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ ทั้งแบบรายปีและรายเดือน
  • · หมดกังวลแม้มีปัญหาด้านสุขภาพก็สมัครได้(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด)
  ความคุ้มครอง (ผู้ป่วยใน) แผน 1 แผน 2 แผน 3
  ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง
  ความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 3,000,000 5,000,000
  ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)
  ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวัน
  ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 10,000 12,000 15,000
  ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000
  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD)
  เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก
  จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) 30,000 36,000 45,000
  ค่าธรรมเนียมแพทย์
  ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี
  ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
  ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)
  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
  ผลประโยชน์เพิ่มเติม
  บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย / การเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิกลับประเทศ 1 ล้านบาท
  เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 1,000 / 1,500 / 2,500
  สถานที่คุ้มครอง
  • · แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
  • · กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือ BDMS ภายใน 72 ชั่วโมง
  • · ใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทั่วโลก วงเงิน 1 ล้านบาทช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
รับประกันภัยโดย

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 15 วัน - 65 ปีบริบูรณ์

  - อายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปีบริบูรณ์

  - อายุ 61 - 65 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ 70 ปีบริบูรณ์

   

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมอย่างน้อย 1 คนและแผนประกัน จะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยในจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก

  - โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

  - การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

  - การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

   

ระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย

ไม่มีระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • การแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย: ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน