TH EN

ประกันชดเชยผลประโยชน์จากการใช้รถ (Auto Care)

Auto Care Insurance

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ ACI (TISCO Auto Care)
"ขับขี่อุ่นใจ ในทุกเส้นทาง" ที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์

มีเงินชดเชยรายได้รายวัน

ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

เงินปลอบขวัญจากอุบัติเหตุรถชนรถ

ค่าเบี้ยประกันแบบสุดคุ้ม และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

คุ้มครองการถูกโจรกรรม

ทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถ ที่ปรากฎร่องรอยต่อตัวรถอย่างชัดเจน และแจ้งความเป็นหลักฐาน


เงื่อนไขความคุ้มครอง

  • รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
  • ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาอายุ 18 -70 ปี และเป็นเจ้าของหรือครอบครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
  • รายละเอียดความคุ้มครอง เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ซื้อเพื่อให้เกิดสัญญาประกันภัยกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจแบบประกันหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่สาขา ธนาคารทิสโก้ ทั่วประเทศ
หรือ
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน