TH EN

บลจ.ทิสโก้ปลื้ม นักลงทุนตอบรับดี ปิดไอพีโอกอง “โกลบอล อินคัม พลัส” กว่า 900 ล้านบ.

     

โพสต์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2561

บลจ.ทิสโก้ปลื้มเสียงตอบรับกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ดี นักลงทุนเข้าซื้อช่วงเสนอขายไอพีโอกว่า 900  ล้านบาท หลังตลาดหุ้น - ตราสารหนี้ผันผวน พร้อมเพิ่มช่องทางในการชำระค่าหน่วยลงทุนที่สะดวกขึ้นให้กับลูกค้า  

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.) กล่าวว่า กองทุนเปิด ทิสโก้โกลบอล อินคัม พลัส (TGINC-R) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) มีนโยบายกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์หลายประเภทเช่น ตราสารหนี้ หุ้นต่างประเทศ รวมไปถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกองทุนรวมและ/หรืออีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ที่เปิดเสนอขายครั้งแรกในตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. ถึง 9 พ.ค. 61 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ไปด้วยยอดขายกว่า 900  ล้านบาท และเปิดเสนอให้ซื้อขายได้ทุกวันทำการในวันที่ 15 พ.ค. 61

นอกจากกองทุนเปิด TGINC-R จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนแล้ว กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (TINCOME) ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน  โดยกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กองทุนรวมผสม เน้นลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ รวมไปถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกองทุนนี้เน้นลงทุนสินทรัพย์ในประเทศเป็นหลัก เนื่องจาก ปีนี้ตลาดหุ้นและตราสารหนี้มีความผันผวนสูงจากปัจจัยต่างประเทศทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ นักลงทุนจึงต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งบลจ. ทิสโก้ประเมินว่ากองทุนรวมผสมทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในนามบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน TGINC-R และTINCOME ผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 31 ส.ค. 61 ซึ่งการซื้อครั้งนี้จะไม่เข้าร่วมรายการรับคะแนนสะสม และสำหรับลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนใดกองทุนหนึ่งตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาตั้งแต่ 15 พ.ค. - 31 ส.ค. 61 รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 100 บาทต่อหนึ่งกองทุน สำหรับลูกค้าที่มีหลายบัญชีจะนับยอดรวมทุกบัญชีในการพิจารณาโปรโมชั่น ลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ www.tiscoasset.com  

“บลจ. ทิสโก้ประเมินว่านักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจในการลงทุนกองทุนรวมผสมอย่างต่อเนื่อง เพราะนับจากต้นปี 2561 การลงทุนทั้งในตลาดหุ้น และ ตลาดตราสารหนี้ผันผวนสูง แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวดี ในขณะที่ผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ยังขยายตัวในระดับสูง แต่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งประเด็นที่ นักลงทุนกังวลคือ การกีดกันทางการค้าจะนำไปสู่ภาวะสงครามการค้าหรือไม่ สภาพคล่องเริ่มลดลงหลังธนาคารกลางชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกำลังเข้าสู่การทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย ราคาน้ำมันที่เริ่มสูงขึ้นอาจกระทบความสามารถในการทำกำไร  ดังนั้น การลงทุนในปีนี้คงจะไม่ง่ายเหมือนปีที่แล้ว  ในแง่ของการวางกลยุทธ์การลงทุนอาจต้องกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่มีส่วนผสมหลากหลายมากขึ้น  เช่น ตราสารหนี้, ตราสารทุน และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น” นายสาห์รัช กล่าว

กองทุนเปิด  TGINC-R และ TINCOME อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าและศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม  โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือTISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน