TH EN

บลจ.ทิสโก้ จัด “Smart HR FINCoach”

โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2567

บลจ.ทิสโก้ จัด “Smart HR FINCoach”

พร้อมมอบรางวัล 20 บริษัทนายจ้างดีเด่น

หนุนสมาชิกออมเพิ่มใน PVD

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) จัดโครงการ Smart HR FINCoach ให้ความรู้การวางแผนทางการเงินพื้นฐาน แก่ตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR) ของบริษัทนายจ้างภายใต้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ของ บลจ. ทิสโก้ หวังส่งต่อความรู้แก่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิก PVD พร้อมมอบรางวัลแก่ 20 บริษัทที่สนับสนุนให้สมาชิกออมใน PVD อัตราสูงสุดที่ 15% ของค่าจ้าง เปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ รวมทั้งเงินสะสมส่วนของสมาชิกเติบโตในอัตราสูง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่สามจากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Sustainability เริ่มต้นที่คนในองค์กร” และนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่สี่จากซ้าย) ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
            ทั้งนี้ ภายในงาน บลจ.ทิสโก้ยังได้เชิญวิทยากรด้านการเงินจากหลากหลายหน่วยงานร่วมให้ความรู้ ได้แก่ นายชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “วางแผนการเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน” นายจักรพงษ์ เมษพันธ์ุ หรือโค้ชหนุ่ม Money Coach บรรยายในหัวข้อ “คุยเรื่องแก้หนี้” เตรียมความพร้อมก่อนเจอหนี้และการบริหารจัดการหนี้ พร้อมด้วยวิทยากรจากทิสโก้ให้ความรู้ใน 2 หัวข้อคือ “How to มีเงินใช้หลังเกษียณ” และ “Club FINDay” แลกเปลี่ยนมุมคิด วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้กับพนักงาน โดยรวบรวมปัญหาจาก HR บริษัทต่างๆ มาเป็นกรณีตัวอย่าง
            นางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้โครงการ “Smart HR FINCoach” ครั้งแรกในปี 2567 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่กลุ่มทิสโก้ครบรอบ 55 ปี โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินพื้นฐานเกี่ยวกับการออม การจัดการหนี้ และการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งสื่อสารและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ แก่ตัวแทน และHR ของบริษัทนายจ้างภายใต้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. ทิสโก้ โดยมุ่งหวังให้ตัวแทน และ HR ที่มาร่วมงานนำความรู้และเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับจากโครงการไปสื่อสารและให้คำแนะนำแก่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน PVD ได้อย่างถูกต้อง
            "หากตัวแทน และ HR มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการออม การจัดการหนี้ และการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งสื่อสารและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้แก่พนักงานอย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงานก่อนเป็นหนี้ หรือหากเป็นหนี้แล้ว ก็จะสามารถหาหนทางในการแก้ไขหนี้ได้อย่างถูกวิธี ทำให้หมดหนี้ไว สามารถนำเงินมาออมเพิ่ม และประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินอย่างมีเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพการเงินของพนักงานอาจกลายเป็นปัญหาขององค์กร เนื่องจากพนักงานที่มีความเครียดทางการเงินมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ” นางแขขวัญกล่าว
            ทั้งหมดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ บลจ. ทิสโก้ ที่ไม่เพียงแต่จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประสบความสำเร็จบนเส้นทางการวางแผนการเงินและการลงทุนตั้งแต่แรกเริ่ม จนถึงเป้าหมาย Smart Retirement สุขทุกวันยันเกษียณ อีกทั้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้กลุ่มทิสโก้เป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกท่านเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินช่วย “วางแผนอนาคต...เพื่อคุณ” ให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ไปด้วยกัน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน