TH EN

ทิสโก้ เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าบรรษัท

โพสต์เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2566

ทิสโก้ เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าบรรษัท

 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาววิภา เมตตาวิหารี (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง เป็นวิทยากรงานสัมมนาหัวข้อ "เป็นหนี้ อย่างเป็นสุข" ซึ่งจัดโดย บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเงินที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทจำนวน 200 ท่าน อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวันและกระจายความรู้ดังกล่าวให้กับพนักงานในวงกว้าง เพื่อสร้างสุขทางการเงินให้กับคนในองค์กร โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการรู้เท่าทันหนี้ดี หนี้ไม่ดี การมีภาระหนี้เเค่ไหนถึงเรียกว่าพอดี เป็นหนี้อย่างไรไม่ให้เสียประวัติ รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการหนี้ให้หมดไว โดยมี คุณเยาวลักษณ์ สุวรรณจันสิงห์ (คนที่ 2 จากซ้าย) HR Director บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมคอนวีเนียน พาร์ค กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้
            อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้ทางการเงินถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่ กลุ่มธนาคารทิสโก้ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความเชื่อที่ว่า การจัดการทางการเงินที่ดีย่อมนำไปสู่การมีชีวิตที่ดี และการมีแผนทางการเงินที่สมดุลจะช่วยลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน