TH EN

Thematic Themes คือ การลงทุนแบบไหน

โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ทีมจัดการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

“Thematic Themes” เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนคำว่า “Thematic Themes” จะยังฟังแล้วไม่คุ้นหูสำหรับหลายๆคนเท่าไหร่ วันนี้ เราจึงจะมาเล่าให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆ … และแน่นอน เราจะอัพเดทให้ฟังว่า ดาวเด่นของ “Thematic Themes” ในตอนนี้ ที่นักลงทุนต้องไม่พลาด คืออะไร ไปติดตามกันค่ะ

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาการลงทุนใน Thematic Themes ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการลงทุนแบบ Thematic Themes นั้นจะเน้นไปที่ธีมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ, เทรนด์เทคโนโลยี, การพัฒนาของสังคมเมือง (Urbanization), การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์, FinTech ฯลฯ ซึ่งการลงทุนใน Themes เหล่านี้จะมุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

 

ธุรกิจ “Health Care” … Thematic Themes ยอดนิยมของไทย

หนึ่งใน Thematic Themes ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย และเราเห็นว่าเป็นหนึ่งใน Theme การลงทุนระยะยาวที่มีความน่าสนใจ ก็คือการลงทุนใน  Health Care Themes เนื่องจากผลประกอบการกลุ่ม Health Care มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (แผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1: การเติบโตของผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในสหรัฐฯ

ที่มา: Datastream, LGT

และถ้าหากเจาะลึกลงไป จะพบได้ว่า กองทุนที่ลงทุนใน Health Care ส่วนใหญ่ ก็จะลงทุนกระจายตัวในหลายๆ ธุรกิจ เช่น กลุ่มผู้ผลิตยา (Pharmaceutical), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology), บริการทางการแพทย์ (Service Provider), และเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Devices)

แต่จากการที่วิทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health Care นั้นมีความหลากหลายมากขึ้น และเกิด Thematic Themes ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปอีก เช่น Digital Health และ Biotechnology

 

Digital Health / Biotechnology ดาวเด่นแห่งยุค

Theme การลงทุนที่แตกย่อยออกมาจาก Health Care เอง ก็มีความน่าสนใจมากเช่นกัน ซึ่งThemes ที่ว่านี้ ก็คือ

  1. Digital Health : เป็นอีก Theme ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น Theme ที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่จะช่วยให้การบริการทางการแพทย์ หรือการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

    โดยบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น บริษัทที่ให้บริการทางการแพทย์ Online อย่าง Teledoc หรือ Ping An Good Doctor ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ง่ายและประหยัดกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้

    อีกตัวอย่างคือบริษัทที่พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้กระแสไฟฟ้า อย่าง Novocure  ซึ่งทำให้ผู้ป่วยนั้นมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งเรามองว่าการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทกลุ่มนี้น่าจะทำได้ดีกว่าตลาดโดยรวม

  2. Biotechnology : อีกหนึ่งทางเลือกที่ทีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานั้น ราคาของหุ้นกลุ่ม Biotechnology ยังขึ้นมาไม่เยอะเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม  ในขณะที่ผลการดำเนินงานนั้นยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจ

    นอกจากนี้แล้วพัฒนาการทางเทคโนโลยี เช่น การทำ DNA Sequencing ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนที่ลดต่ำลงเป็นอย่างมาก  ทำให้นวัตกรรมการพัฒนายาต่างๆ ก็มีความก้าวหน้า และมีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้น

 

ข้อควรรู้ก่อนซื้อกองทุน Thematic Theme

กองทุนที่ลงทุนใน Thematic Theme นั้นจัดเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม และเป็นกองทุนที่มีการลงทุนกระจุกตัวสูง อีกทั้งยังมีความผันผวนมากกว่ากองทุนทั่วไป จึงจัดเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้นผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 


หากวันนี้คุณสนใจที่จะลงทุนใน “Thematic Themes”ที่มีรูปแบบก้าวล้ำไปกับการลงทุนในนวัตกรรมทางชีวภาพแห่งอนาคต เราขอนำเสนอ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ ซึงจะเสนอขายครั้งแรก 2-11 มี.ค. 63

พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ! 2 ต่อ ยอดเงินลงทุน 200,000 บาทขึ้นไป รับประกันความคุ้มครอง COVID 19 และยอดเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำหนัก 2 สลึง

นอกจากนี้หากลงทุนผ่าน TISCO My Funds ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม TISCOSTF มูลค่า 100 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน