TH EN

หุ้นปันผล ที่นักลงทุนไม่ควรพลาดในปี 2563

โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : คุณอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้

ในปี 2563 ยังคงมีหลายปัจจัย ที่อาจส่งผลให้ตลาดหุ้นผันผวน ดังนั้น “หุ้นปันผล” หรือ หุ้นที่จ่ายเงินปันผลดี และมักเป็นกลุ่มหุ้นที่มีพื้นฐานดี จึงเป็นทางเลือกที่นักลงทุน ให้ความสนใจอย่างมาก

วิเคราะห์หุ้นปันผลเบื้องต้นอย่างไร

"คุณอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล" ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ ได้ให้ไอเดียว่า ในเบื้องต้น หากนักลงทุนต้องการเลือก "หุ้นปันผลที่ดี" ควรประเมินจาก 3 ประเด็นหลัก นั่นก็คือ

  1. ดูอดีต : ให้ดูว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลในระดับใด และสม่ำเสมอแค่ไหนในอดีต ซึ่งหากจะให้ดี ควรอยู่ในระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3% ดังนั้น หมายความว่า หากมีบริษัทใดที่จ่ายปันผลสูงเพียงปีเดียวแล้วหายไป ก็อาจจะไม่เข้าข่าย เพราะการเป็นหุ้นปันผลที่ดี ควรมีความสม่ำเสมอของการจ่ายเงินปันผลด้วย

  2. ปัจจุบัน : ให้ดูว่ากำไรในปัจจุบัน ฐานะการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร การก่อหนี้เยอะหรือไม่ ซึ่งส่วนนี้จะสะท้อนว่า หากบริษัทก่อหนี้เยอะ เพราะอยู่ในช่วงของการลงทุน ก็จะส่งผลให้มีการจ่ายเงินปันผลไม่ดีเท่ากับอดีต

  3. อนาคต : ในขั้นสุดท้าย นักลงทุนต้องวิเคราะห์ว่า บริษัทมีแผนขยายกิจการอย่างไร ภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ? ซึ่งแม้การประเมินอนาคตในระยะยาวของธุรกิจ ตั้งแต่ 10ปีขึ้นไป จะทำได้ค่อนข้างยาก ...แต่หากนักลงทุนสามารถวิเคราะห์ธุรกิจในระยะ5 ปี ได้ว่า บริษัทจะยังคงประกอบธุรกิจต่อไปได้ และสามารถมั่นใจได้ว่า ลงทุนไปแล้วธุรกิจนี้จะยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้อยู่ ก็ถือว่าหุ้นที่เลือกมานั้น ยังเป็นบริษัทที่น่าสนใจ

หุ้นปันผล ราคาจะดีช่วงไหน

หุ้นปันผลมักจะปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาด (Outperform) ในช่วงเดือน มกราคม - เมษายน โดยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอในทุกปี (ประเมินจาก SETHD TRI ซึ่งมัก Outperform SET TRI ในช่วง 4 เดือนแรกของทุกปี) ดังนั้น จากสถิติที่ว่านี้ จึงแสดงให้เห็นได้ว่า หากนักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นปันผล (เรียกง่ายๆก็คือ ได้กำไรจากการขายหุ้น) ก็ควรเริ่มทยอยซื้อตั้งแต่ช่วง 1-2 เดือนสุดท้ายของทุกสิ้นปี ...เพื่อรอโอกาสให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีถัดไปนั่นเอง

หุ้นปันผลแนะนำ ปี 2563

หุ้นปันผลที่น่าซื้อ หลักการเบื้องต้น คือ ดูที่สภาพคล่องการซื้อขาย และปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้น คุณ“คุณอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล” ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จึงคัดเลือกจากกลุ่มหุ้นที่มีขนาดใหญ่ 100 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์ (SET 100) เป็นหลัก เพราะนอกจากจะมีมูลค่าการซื้อขายสูงแล้ว โดยส่วนใหญ่ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีด้วย

โดยพบว่า มีหุ้นปันผลที่น่าสนใจตามตาราง (ดูข้อมูลภาพ) 

ไม่เพียงเท่านี้ “คุณอภิชาติ” แนะนำว่า หากสนใจลงทุนหุ้นปันผลเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนขึ้น ก็อยากให้เน้นลงทุนระยะยาว และเมื่อได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลกลับมา ก็ควรนำเงินที่ได้ไปซื้อหุ้นเพิ่ม โดยอาจจะใช้วิธีการลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ (เช่น รายสัปดาห์ หรือรายเดือน) ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน (DCA) ก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเลือกลงทุนหุ้นด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TISCO guru plus ได้ โดยสร้างรูปแบบกลุ่มหุ้นที่ต้องการ หรือ เลือกตามรูปแบบที่มีในโปรแกรม เช่น เลือกลงทุนแบบ Value Stock ,  Dividend Stock , Growth Stock

คลิ๊ก >> http://bit.ly/TISCOguruPlus

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน