TH EN

3 เรื่องน่ารู้…ภาวะการเงินครัวเรือนไทย

โพสต์เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565

รู้หรือไม่ ประเทศไทยมีระดับหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 สูงเป็นอันดับที่ 12 จาก 70 ประเทศทั่วโลก และสูงเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียรองจากประเทศเกาหลีใต้

        โดยสาเหตุหลักมาจาก พฤติกรรมของครัวเรือนที่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านการเงินนัก ใช้จ่ายเกินตัว ทำให้ออมน้อย เป็นหนี้สูง และเป็นหนี้นาน นอกจากนี้ยังมีแรงกระตุ้นจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งเสริมของสถาบันการเงินเอง เช่น โปรโมชันผ่อน 0% หรือการให้เงินคืน (Cash Back) เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น

        การวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหา โดยเน้นช่วยผ่อนคลายภาวะความตึงตัวทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาวะการเงินของครัวเรือนไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มาให้ทุกคนได้ลองสำรวจสถานะการเงินของครอบครัวท่านเอง

        จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยยังมีความเปราะบางอยู่มาก แม้สัดส่วนของรายได้จะเพิ่มสูงขึ้น แต่อีกด้านสัดส่วนของค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมาก ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องช่วยกันแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ขณะที่ครัวเรือนเองก็จำเป็นต้อง “วางแผนทางการเงิน” ให้ดีและเหมาะสมกับตัวเองเช่นกัน อาจเริ่มจากการปลดหนี้เดิมและห้ามเพิ่มหนี้ใหม่ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หารายได้เพิ่ม สร้างวินัยการออมเงินก่อนใช้อย่างสม่ำเสมอ และเติมความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน