TH EN

เกมยาก...ของกองทุนผสมต่างประเทศ จะผ่านด่านนี้ได้ยังไง ?

โพสต์เมื่อ 4พฤศจิกายน 2564 | บทความโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้

กองทุนรวมผสมต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกระจายเงินลงทุน และช่วยบริหารความเสี่ยงได้อย่างดี... แต่แค่ดีอย่างเดียวไม่พอ !!! เพราะการที่จะผ่านอุปสรรคยากๆที่เข้ามารบกวนได้ จำเป็นต้องเลือกกองทุนที่มีกลยุทธ์ และการบริหารจัดการที่ดีด้วย

        ในช่วงที่ผ่านมา “กองทุนรวมผสมต่างประเทศ” เป็นเครื่องมือการลงทุน ที่ช่วยกระจายเงินลงทุนและความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อมองไปข้างหน้าก็ต้องยอมรับว่า ยังมีปัจจัยลบต่างๆรออยู่ จนอาจนำไปสู่คำถามที่ว่า “กองทุนรวมผสมต่างประเทศ จะฝ่าด่านยากๆไหวไหม?”

        อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ (บลจ.) ระบุว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A (TGINC-A) และ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R (TGINC-R) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ที่มีนโยบายกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์หลายประเภทเช่น ตราสารหนี้ หุ้นต่างประเทศ รวมไปถึงกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ  ผ่านกองทุนรวมและ/หรืออีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกนั้น จะยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจอยู่

        นั่นก็เป็นเพราะ TGINC-A และ TGINC-R เลือกลงทุนในกองทุนระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น PIMCO GIS Income Fund และ Wellington Global Quality Growth Fund ซึ่งมีนโยบายการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management)1 จึงทำให้มีโอกาสปรับเปลี่ยนรูปแบบตราสารที่ถือครอง ให้ฝ่าด่านความท้าทาย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีได้... แล้วความท้าทายที่ว่า มีเรื่องอะไรบ้าง ?

3 สินทรัพย์ กับ การฝ่าด่านความท้าทาย

        1.ตราสารหนี้ระยะยาวต่างประเทศ : ในช่วงหลังจากนี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) คาดการณ์ว่าตราสารหนี้ระยะยาวสหรัฐฯ จะต้องเผชิญกับความท้าทายในประเด็นทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่เข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้จากการประชุมเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการ 9 จากทั้งหมด18 ท่าน ซึ่งเห็นว่าควรเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2022 (เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนในเดือน มิ.ย. ที่มี 7 ท่าน) ขณะที่ในปี 2023 Fed ก็ส่งสัญญาณจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้ง อีกด้วย

        นอกจากนี้พันธบัตรระยะยาวสหรัฐฯ ยังต้องเผชิญความท้าทายด้านความเสี่ยงจากแผนการลดมาตรการทางการเงินเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งที่ผ่านมา Fed ได้ส่งสัญญาณแล้วว่าอาจเริ่มประกาศลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Taper) ในการประชุมครั้งถัดไป (วันที่ 2-3 พ.ย.) และยุติการทำ QE ในกลางปี2022 ดังนั้นประเด็นทั้งหมดนี้เอง จึงได้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น2

        นโยบายการลงทุนตราสารหนี้ของ TGINC-A และ TGINC-R : TGINC-A และ TGINC-R ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน PIMCO GIS Income Fund ประมาณ 50% ซึ่งที่ผ่านมา PIMCO GIS Income Fund ได้ใช้กลยุทธ์แบบ Active Management เพื่อลดอายุเฉลี่ยพันธบัตร / ตราสารหนี้ (Duration) ที่ถือครอง อีกทั้งยังมีการถือตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวด้วย ดังนั้นนโยบายในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการช่วงที่ Bond yield มีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นได้ 1

        2.หุ้นทั่วโลก : แม้ตลาดหุ้นทั่วโลกหลายแห่งโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets: DM) จะมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี แต่ก็ยังมีหลายตลาด ที่อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านความผันผวน โดยเฉพาะตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) ที่ต้องเผชิญแรงกดดันช่วง Fed ลด QE2

        นโยบายการลงทุนหุ้นของ TGINC-A และ TGINC-R : ทั้ง TGINC-A และ TGINC-R มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโลกผ่าน Wellington Global Quality Growth Fund ประมาณ 30% ซึ่ง Wellington Global Quality Growth Fund มีการบริหารแบบ Active Management และใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากความผันผวน ด้วยการเลือกบริษัทที่มีงบการเงินแข็งแกร่ง กระแสเงินสดสูง จึงช่วยให้กองทุนเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ (Quality growth)1

        3.กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) : นโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกที่เริ่มเข้มงวดขึ้น จนส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นนั้น เป็นปัจจัยท้าทายต่อตลาดอสังหาฯ 2

        นโยบายการลงทุนกองREIT ของ TGINC-A และ TGINC-R : สำหรับ TGINC-A และ TGINC-R นั้น มีสัดส่วนการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ฯ (REIT) ประมาณ 10% และREIT ในประเทศไทยประมาณ 10% ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการมองหาสินทรัพย์คุณภาพ โดยเฉพาะในประเทศที่มีปัยจัยบวก เช่น เศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัว ประชาชนได้รับวัคซีนเป็นสัดส่วนสูง เป็นต้น1

 TGINC-A และ TGINC-R : 5 ดาว จาก Morningstars3 

        นอกจากนโยบายการกระจายความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว “คุณสาห์รัช ชัฏสุวรรณ” ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ระบุว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A (TGINC-A) และ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R (TGINC-R) ล่าสุดมีอายุครบ 3 ปีแล้ว และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstars (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564)

        โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของ TGINC-A อยู่ที่ 12.9261 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564) เพิ่มขึ้นจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 10.00 บาท ขณะที่ TGINC-R มีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 12.9249 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564) พิ่มขึ้นจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 10.00 บาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

        ดังนั้น เพื่อฉลองในโอกาสที่กองทุนเปิด TGINC-A และ TGINC-R จัดตั้งมากว่า 3 ปี สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนในกองทุน TGINC-A และ/หรือ TGINC-R ผ่านแอปพลิเคชัน TISCO My Funds ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน TISCOSTF มูลค่า 100 บาท สูงสุด 2,000 บาท (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ)

        ทั้งนี้ กองทุนเปิด TGINC-A และ TGINC-R อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com Line @TISCOMYFUNDS หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds

 

ที่มา

1.บลจ. ทิสโก้ (Presentation : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส)

2.นิตยสาร TIPS October 2021, Issue 075

3.Press Release (บลจ.ทิสโก้แนะใช้ ‘กองทุนรวมผสม’ กระจายความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน ปลื้มกองทุน TGINC-A และ TGINC-R คว้า Morningstars 5 ดาว)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน