ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> สินเชื่อบุคคล> สินเชื่อบ้าน
บริการธนาคาร
สินเชื่อบุคคล
- สินเชื่อบ้าน
- สินเชื่อรถยนต์
- สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
- ถาม-ตอบ
- สมัครสินเชื่อออนไลน์
การลงทุน
ประกันภัยธนกิจ
ประกาศขายทรัพย์สิน
ประมูลรถยนต์


สินเชื่อบ้าน
วงเงินสินเชื่อ/เอกสารประกอบ
สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด หรือโอนหนี้สินเชื่อบ้าน จากสถานบันการเงินอื่น
 
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 90% ราคาประเมิน (กรณีโครงการบ้านที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงิน
  90-95% ราคาซื้อขาย)
 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 3 – 30 ปี
 • อิสระในการคืนเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และ ปิดบัญชีด้วยเงินสด ได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • รับทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ แปลงบ้านเป็นเงินสดง่ายๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงินของคุณ ไม่ว่าใช้ลงทุน หมุนเวียนธุรกิจ หรือเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา หรือแม้แต่ชำระค่ารักษาพยาบาล
 
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ราคาประเมิน
 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 1 – 10 ปี
 • รับทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
 
เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ พนักงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
หนังสือรับรองเงินเดือน  
Slip เงินเดือน  
สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน
(ในนามส่วนตัว)
สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน
(ในนามกิจการ)
สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี (งบดุล - งบกำไรขาดทุน)  
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลนการก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง
(กรณีปลูกสร้างบ้าน)
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ืที่
โทรศัพท์ : 0 2633 6000 กด 7
อีเมล์ : customerservice@tisco.co.th
 
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer