ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> สินเชื่อบุคคล> สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
บริการธนาคาร
สินเชื่อบุคคล
- สินเชื่อที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อรถยนต์
- สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
- สินเชื่อบำเหน็จตกทอด
- ถาม-ตอบ
- สมัครสินเชื่อออนไลน์
การลงทุน
ประกันภัยธนกิจ
ประกาศขายทรัพย์สิน
ประมูลรถยนต์


สินเชื่อบ้านเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้านสำหรับรีไฟแนนซ์ สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ ทิสโก้มอร์เกจเซฟเวอร์
 
 
สินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้าน เรื่องบ้านให้เป็นเรื่องง่ายๆ ของทิสโก้
 
เงื่อนไขการกู้
 
 • วงเงินกู้สินเชื่อบ้านขั้นต่ำ 700,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน (กรณีเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงิน 90% - 100% ราคาซื้อขาย)
 • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • เลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตราดอกเบี้ยจริง
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ , นนทบุรี ,ปทุมธานี , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
 • ให้อิสระในการชำระคืนเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ความความต้องการ
 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ ทิสโก้มอร์เกจเซฟเวอร์ ที่ให้คุณโปะได้ และถอนเงินที่โปะออกมาใช้ได้
 
คุณสมบัติผู้กู้
 
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 
ค่าธรรมเนียม
 
ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ
1.ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ไม่เกิน1%ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
3.ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
4.ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ฟรี
5.ค่าเบี้ยประกันภัย 0.11 – 8% ของทุนประกันภัย
6. ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด
(ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญาเนื่องจากการรีไฟแนนซ์)
คิด 3% ของยอดหนี้คงค้างตามสัญญา
 
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2633 6000 กด 7
อีเมล์ : customerservice@tisco.co.th
 
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer