ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> บริการเงินฝาก

ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อจัดการกระแสเงินสด โดยบัญชีกระแสรายวัน และเพื่อการออมโดยบริการเงินฝากประเภทต่างๆ เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำและบัตรเงินฝาก โดยเสนอดอกเบี้ย ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด


เงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวัน

เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้บัญชีเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ


บัญชีกระแสรายวันพิเศษ

เหมาะกับผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจพร้อมออมเงิน และได้รับผลตอบแทนของดอกเบี้ย

 เงินฝากออมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการความสะดวก คล่องตัวในการเบิกถอน


บัญชีออมทรัพย์พิเศษ

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการออมเงินเพื่อผลตอบแทนของดอกเบี้ยที่มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป


บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์

เหมาะกับลูกค้าที่เน้นการออมเงิน แต่ไม่เน้นการเบิกถอน เพื่อได้ดอกเบี้ยที่สูง


TISCO My Savings

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการบัญชีสำหรับใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมผ่าน TISCO Mobile Banking


บัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการออมเงิน ด้วยยอดที่สูงเพื่อเน้นรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย


บัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการออมเงินด้วยยอดที่สูง เพื่อเน้นรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย พร้อมความสะดวกด้วยบัญชีกระแสรายวัน


เงินฝากประจำ

บัญชีฝากประจำ

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะยาว เน้นรับดอกเบี้ยสูง โดยมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36 และ 48 เดือน


บัญชีเงินฝากปลอดภาษี

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะยาวโดยฝากเป็นประจำทุกเดือนติดต่อกัน เพื่อผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ และไม่ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

 
 
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการด้านเงินโอนระหว่างสาขาในประเทศ ทั้งในรูปแบบของเช็คธนาคาร และการฝาก-ถอนเงินและโอนเงินต่างสาขา ซึ่งสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 026336000
อีเมล์ : customerservice@tisco.co.th


ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer