TH EN

Jailbreak / Root

การเจลเบรคหรือรูท (Jailbreak / Root) คืออะไร

การดัดแปลงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขไฟล์ของระบบ หรือติดตั้งโปรแกรมบางตัวที่โดยปกติแล้วไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเองได้

ความเสี่ยงในการเจลเบรค หรือรูทมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีการดัดแปลงระบบปฏิบัติการจะเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพดักขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณ สร้างความเสียหายให้อุปกรณ์ ติดตั้งมัลแวร์ สปายแวร์ หรือไวรัสลงอุปกรณ์ได้ ทำให้อาจถูกกระทำการทุจริตได้อย่างง่ายดาย เช่น สามารถส่งข้อมูล รหัสผ่านต่างๆ หรือข้อมูลทางธุรกรรมให้กับบุคคลที่สามได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ผ่านการเจลเบรค หรือรูทอาจถูกปฏิเสธการให้บริการจากผู้ให้บริการได้

วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ เจลเบรคหรือรูทหรือไม่

ระบบปฏิบัติการ iOS

  • อุปกรณ์ที่ผ่านการดัดแปลงจะปรากฏแอปพลิเคชัน Cydia หรือ Icy

ระบบปฏิบัติการ Android

  • อุปกรณ์ที่ผ่านการดัดแปลงจะปรากฏแอปพลิเคชัน SuperSU (SuperUser)
  • ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน "Root Checker"

 

ควรทำอย่างไรหากตรวจพบว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้ผ่านการเจลเบรคหรือรูท

  1. ทำการยกเลิกเจลเบรคหรือรูท
  2. เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการเจลเบรคหรือรูท

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน