TH EN
โปรโมชั่นพิเศษ ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident

โปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 62

ประกันอุบัติเหตุแบบเดี่ยว หรือแบบครอบครัว Zero Accident (รายละเอียดแผนความคุ้มครอง)
ค่าเบี้ยตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส 100 บาท

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ PA อาม่า (รายละเอียดแผนความคุ้มครอง)

แผน 1 รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส 100 บาท
แผน 2 หรือแผน 3       รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส 200 บาท
แผน 4 รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส 300 บาท

เงื่อนไข

  • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน และชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ วัน 1 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 2562 เท่านั้น
  • ลูกค้า 1 ท่านจะรับของสมนาคุณเพียง 1 รายการเท่านั้น
  • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ตามที่อยู่ในกรมธรรม์ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน