TH EN

โปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดสาขาธนาคารทิสโก้

ชั้น 5 โซนธนาคาร โทร. 02-056-4168

เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน
ดอกเบี้ยสูง

  • สำหรับลูกค้าใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • วงเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขของธนาคาร

ฟรี! ของสมนาคุณ
เมื่อเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารทิสโก้

ของสมนาคุณ
  • 500,000 บาทขึ้นไป รับ กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร และ กระเป๋าใส่บัตรเอนกประสงค์
  • 1,000,000 ขึ้นไป รับ ร่มกลับด้าน
  • 5,000,000 บาทขึ้นไป รับ กระบอกน้ำ Lock & Lock และ กระเป๋ารักษ์โลก
  • 10 ล้านบาทขึ้นไป รับ เหยือกกรอกน้ำ Verasu

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้สาขาธนาคารทิสโก้ หรือ Call Center 0 2633 6000 กด 2

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน