TH EN

แจ้งปิดทำการสาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เป็นการชั่วคราว

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอเรียนว่า ธนาคารจะปิดทำการสาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วานเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการย้ายที่ทำการใหม่ในช่วงเวลาดังนี้

 1. วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 : ปิดทำการเวลา 17.00 น.

 2. วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 : ปิดทำการทั้งวัน

และสาขาจะเปิดทำการ ณ ที่ทำการใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 

รายละเอียดที่ืทำการใหม่ ทิสโก้ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

 • ที่ตั้ง :ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 ห้องเลขที่ 520 
  เลขที่ 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 430/1
  ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 02 550 1335
 • แฟกซ์: 02 550 1336
 • วัน เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 10.30 น. ถึง 19.30 น.
 • เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
 • ปิดทำการวันที่ 1 มกราคม, วันที่ 13 - 14 เมษายน ของทุกปี

 

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน