ดาวน์โหลด เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย

ประเภทบัญชีเงินฝากเดิมของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ประเภทบัญชีเงินฝากใหม่ของธนาคารทิสโก้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Payroll Plus

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ MaxSaver

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (Special Purpose)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ eSaver
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  mSavings
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Savings Plus

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ BusinessSaver

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SME Saving Max

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Business Savings Max
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll บัญชีเงินเดือน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Savings
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ One Savings

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันSME Current Plus

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อสินเชื่อธุรกิจ


บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากประจำ ทุกประเภทระยะเวลา

ทั้งแบบสมุดรับฝาก และใบรับฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Fixed Savings

บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings
 • ฝาก หรือ ถอนได้มากอย่างที่คุณต้องการ
 • ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารทุกเครื่องทั่วประเทศไทย ฟรี 10 ครั้งต่อเดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ผ่าน TISCO Mobile Banking วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด 180 วัน
 • หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 50 บาทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ One Savings
 • บัญชีออมทรัพย์จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน ให้คุณสบายใจในทุกการออม
 • ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารทุกเครื่องทั่วประเทศไทย ฟรี 10 ครั้งต่อเดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ผ่าน TISCO Mobile Banking วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)


ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด 180 วัน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนานติดต่อกัน 24 เดือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ mSavings

 • บัญชีออมทรัพย์ สามารถฝาก หรือ ถอนได้มากอย่างที่คุณต้องการ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ผ่าน TISCO Mobile Banking วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนจากบัญชีที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด 180 วัน
 • หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 100 บาทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Savings Plus
 • บัญชีออมทรัพย์จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ผ่าน TISCO Mobile Banking วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 200 บาทต่อเดือน กรณียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการ ถอน/โอน ผ่านทุกช่องทาง ฟรี 4 รายการแรกต่อเดือน รายการต่อไปเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อรายการ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด 180 วัน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนานติดต่อกัน 24 เดือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Business Savings Max
 • บัญชีออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคล จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาทต่อเดือน กรณียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาท
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด 180 วัน
 • สามารถ ถอน/ปิดบัญชี ก่อนครบระยะเวลาเงินฝากประจำเดิมโดยรับอัตราดอกเบี้ยเท่าฝากครบระยะเวลาเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Fixed Savings
 • บัญชีออมทรัพย์จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน สำหรับลูกค้าโอนย้ายจากบัญชีเงินฝากประจำ
 • สามารถถอนได้* โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • สามารถ ถอน/ปิดบัญชี ก่อนครบระยะเวลาเงินฝากประจำเดิมโดยรับอัตราดอกเบี้ยเท่าฝากครบระยะเวลาเงินฝากประจำ

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับที่ท่านได้รับจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) จนครบระยะเวลาเงินฝากประจำเดิม โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด 180 วัน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนานติดต่อกัน 24 เดือน
* ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าใช้บัญชีดังกล่าวในการค้ำประกันจะไม่สามารถถอนได้


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll
 • บัญชีเงินเดือนที่ตอบทุกโจทย์ของชีวิต ให้การบริหารเงินเป็นเรื่องง่าย พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าบัญชีเงินเดือนเท่านั้น
 • ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารทุกเครื่องทั่วประเทศไทย ฟรี 10 ครั้งต่อเดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ผ่าน TISCO Mobile Banking วงเงินสูงสุด 200,000 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด 180 วัน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนานติดต่อกัน 24 เดือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll
 • สะดวกคล่องตัวด้วยการใช้เช็คในการทำธุรกรรม
 • ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารทุกเครื่องทั่วประเทศไทย ฟรี 10 ครั้งต่อเดือน

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากกระแสรายวัน

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีปิดบัญชีก่อน 7 วัน นับจากวันเปิดบัญชี มีค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 50 บาท


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll
 • สะดวกคล่องตัวด้วยการใช้เช็คในการทำธุรกรรม


การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาทต่อเดือน กรณียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาท (ยกเว้น บัญชีคู่โอน Sweep Account ไม่กำหนดยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีขั้นต่ำ)

 • กรณีปิดบัญชีก่อน 7 วัน นับจากวันเปิดบัญชี มีค่าธรรมเนียม 100 บาท

 • หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 50 บาทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll

 • ฝาก หรือ ถอนได้มากอย่างที่คุณต้องการ
 • ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารทุกเครื่องทั่วประเทศไทย ฟรี 10 ครั้งต่อเดือน

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี


ค่าธรรมเนียม

 • กรณีปิดบัญชีก่อน 7 วัน นับจากวันเปิดบัญชี มีค่าธรรมเนียม 100 บาท

 • หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 50 บาท


 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารทิสโก้ 026336000 กด *7 หรือ contactcenter@tisco.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง