บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง TISCO My Savings

ดอกเบี้ยสูง


 • ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.85%
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • คล่องตัว ฝาก/ถอน/โอนได้ทุกวัน
  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง TISCO My Savings

ฟรีค่าธรรมเนียม


ผ่าน TISCO Mobile Banking
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจ่ายบิล
  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง TISCO My Savings

ไม่มีขั้นต่ำ


 • สบายใจไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • ไม่มียอดคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ บัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings

การเปิดบัญชี

 • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีพร้อมสมัครบัตร TISCO Debit Card โดยให้บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง TISCO My Savings เป็นบัญชีหลัก


อัตราดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก

 • จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
  วงเงิน 5 หมื่นบาทแรก 0.25%
  วงเงินส่วนที่เกิน 5 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท(1) 1.85%
  วงเงินส่วนที่เกิน 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท (2) 1.20%
  วงเงินส่วนที่เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท(3) 0.50%
  วงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท(4) 0.50%

   

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (1)=0.25% - 1.45% (2)=1.30% - 1.45% (3)=0.90% - 1.30% (4)=0.50% - 0.90%

  หมายเหตุ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า  สิทธิประโยชน์

  เพิ่มอิสระทางการใช้จ่ายผ่าน TISCO Mobile Banking

  • ฟรี! จ่ายบิล ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*

  *วงเงินในการจ่ายบิล และโอนเงินพร้อมเพย์ เป็นไปตามวงเงินสูงสุดต่อวันของ TISCO Mobile Banking

  หากมีการยกเลิก TISCO Debit Card หรือ เมื่อบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง TISCO My Savings ไม่ได้เป็นบัญชีหลัก ของบัตร TISCO Debit Card สิทธิประโยชน์ที่เจ้าของบัญชีได้รับผ่านช่องทาง TISCO Mobile Banking จะสิ้นสุดลง

  เงื่อนไขและค่าธรรมเนียม

  • บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  • 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้ 1 บัญชี
  • ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิตโดยใช้บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง TISCO My Savings เป็นบัญชีหลัก
   และมีค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศของธนาคาร  เอกสารการเปิดบัญชี

  • บัตรประจำตัวประชาชน  ลูกค้าสามารถขอเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 026336000