ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> สินเชื่อบุคคล> สินเชื่อรถเก่า
บริการธนาคาร
สินเชื่อบุคคล
- สินเชื่อบ้าน
- สินเชื่อรถยนต์
- สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
- สินเชื่อบำเหน็จตกทอด
- ถาม-ตอบ
- สมัครสินเชื่อออนไลน์
การลงทุน
ประกันภัยธนกิจ
ประกาศขายทรัพย์สิน
ประมูลรถยนต์


 สินเชื่อรถใหม่    สินเชื่อรถเก่า   ความรู้สินเชื่อรถยนต์


วงเงินสินเชื่อ

80% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ

ระยะเวลาการเช่าซื้อ
12-60 เดือน

หารถยนต์มือสอง


การชำระ
สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 9 วิธี คือ
1. ชำระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
2. ชำระโดยการหักบัญชีธนาคารทิสโก้อัตโนมัติ (ATS) , ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงศรีอยุธยา
3. ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป
4. ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส.
5. ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
6. ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
7. ชำระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
8. ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส , เอ็มเปย์สเตชั่น , ทรูมันนี่ , เทสโก้โลตัส
9. ชำระที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชี
ของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน
สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)  
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
หนังสือบริคณห์สนธิ  

** หมายเหตุ: ผู้ค้ำประกันต้องใช้เอกสารประกอบดังที่ระบุข้างต้น

 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ืที่
โทรศัพท์ : 0 2633 6000 กด 1
อีเมล์ : customerservice@tisco.co.th
 
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer