ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> สินเชื่อบุคคล> สินเชื่อบำเหน็จตกทอด
บริการธนาคาร
สินเชื่อบุคคล
- สินเชื่อบ้าน
- สินเชื่อรถยนต์
- สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
- สินเชื่อบำเหน็จตกทอด
- ถาม-ตอบ
- สมัครสินเชื่อออนไลน์
การลงทุน
ประกันภัยธนกิจ
ประกาศขายทรัพย์สิน
ประมูลรถยนต์


 สินเชื่อบำเหน็จตกทอด
โครงการสินเชื่อบำเหน็จตกทอด สำหรับผู้รับบำนาญจากกรมบัญชีกลาง  
 


โอกาสใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการ หลังวัยเกษียณ ด้วยสินเชื่อบำเหน็จตกทอด อนุมัติง่าย รับเงินไว

คุณสมบัติผู้กู้
- เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจำหวัด โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะที่ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร

วงเงินให้กู้
ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด

อัตราดอกเบี้ย
- พิเศษ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3.99% (ปีแรก) เมื่อได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2561

ระยะเวลาให้กู้
สูงสุดนาน 30 ปี หรืออายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินอายุ 90 ปี

หลักประกัน
สิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไม่เกินจำนวนเงินตามหนังสือรับรองสิทธิบบำเหน็จตกทอด

การชำระเงินกู้
กรมบัญชีกลางได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารและทำหน้าที่หักเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน
ของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้กับธนาคารเป็นรายเดือน


 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ืที่
โทรศัพท์ : 0 2633 6000 กด 3
อีเมล์ : customerservice@tisco.co.th
 
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer Privacy Policy Disclaimer