ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> การลงทุน
บริการธนาคาร
สินเชื่อบุคคล
การลงทุน
ประกันภัยธนกิจ
ประกาศขายทรัพย์สิน
ประมูลรถยนต์

บริการด้านการลงทุน โดยบริษัทในเครือของธนาคาร ได้แก่

การซื้อขายหลักทรัพย์
การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีทั้งจากมูลค่าเพิ่มของหุ้น (Capital Gain) และจากเงินปันผล ทิสโก้พร้อมให้บริการแก่นักลงทุนด้วยทีมเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ พร้อมทั้งบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณสามารถเลือกใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านระบบ TISCOeTRADE ซึ่งได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย และมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง
> รายละเอียด

กองทุนรวม
เพิ่มค่าและลดเวลาในการบริหารจัดการเงินลงทุนของคุณ ด้วยการเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารจัดการ โดยทีมงานมืออาชีพของทิสโก้ที่มากด้วยประสบการณ์ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดี
>รายละเอียด


กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)
เพิ่มค่าเงินในปัจจุบันของคุณด้วยการประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเพิ่มความมั่นคงให้แก่อนาคต คุณสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหารจัดการโดยทีมงานมืออาชีพของทิสโก้ที่มากด้วยประสบการณ์ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดี
> รายละเอียด

ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer Privacy Policy Disclaimer