ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> บริการธนาคาร

บริการเงินฝาก
บริการแก่ลูกค้าเพื่อจัดการกระแสเงินสด โดยบัญชีกระแสรายวัน และเพื่อการออม โดยบริการเงินฝากประเภทต่างๆ
> รายละเอียด
บริการเงินฝากรับโอนจาก SCBT
บริการแก่ลูกค้าเพื่อจัดการบัญชีที่โอนมาธนาคารทิสโก้ โดยเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ต.ค. 60 เป็นต้นไป
> รายละเอียด

บริการ TISCO Mobile Banking
บริการทางการเงินของธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
> รายละเอียด

บริการ TISCO PromptPay
บริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการโอนเงินและรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิมเป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผ่านช่องทางต่างๆ
> รายละเอียด

บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment)
บริการชำระบิลข้ามธนาคารที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการชำระสินค้าและบริการ โดยมีช่องทางการชำระบิลที่หลากหลายมากขึ้นตามจำนวนธนาคารที่ร่วมให้บริการ เพียงนำใบแจ้งหนี้ที่ระบุข้อมูลผู้ให้บริการ (Biller) หรือ Biller ID ไปชำระยังธนาคารที่ร่วมให้บริการ
> รายละเอียด

บริการบัตร
บัตรที่เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย
> รายละเอียด

บริการ TISCO Alert
บริการข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ขอใช้บริการ โดยแจ้งรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการมีกับธนาคารผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้ ณ วันที่สมัครใช้บริการ
> รายละเอียด

บริการรับชำระเงิน
บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค โดยหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) และรับชำระผ่านเคาน์เตอร์ (Bill Payment) เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
> รายละเอียด

 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2633 6000 กด 2
อีเมล์ : customerservice@tisco.co.th
 

ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer