คัดกองทุนเด่น เน้นกองทุนติดดาว ประจำเดือนมกราคม 2565

 

กองทุนศักยภาพจากบลจ.ทิสโก้ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านการบริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุน

กองทุนหุ้นไทย

กองทุนรวมผสม

กองทุนต่างประเทศ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ที่มา : Morningstar ข้อมูลการจัดอันดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.morningstarthailand.com

*กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

1กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

2กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวม RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สนใจลงทุน เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds