โปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในผลงานบริหารกองทุนหุ้นไทยของบลจ.ทิสโก้ ​
ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 เม.ย. 65

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)

กองทุนรวมหุ้นไทย

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย (TISCOEQF)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล (TISCOEDF)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน (TISCOEGF)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOHD-A)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)  คลิกที่นี่
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน A (TISESG-A)  คลิกที่นี่
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D (TISESG-D)  คลิกที่นี่
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ (TISCODS)  คลิกที่นี่
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก (TISCOBIG)  คลิกที่นี่
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOWB-A)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ (TISCOAGF)  คลิกที่นี่
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (TISCOFLEXP)  คลิกที่นี่

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TEG-SSF)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOMS-SSF)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TSF-SSF)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOWB-SSF)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOHD-SSF)  คลิกที่นี่

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนเปิด ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A (TFPRMF-A)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A (TEGRMF-A)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A (TMSRMF-A)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้  ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (THDRMF)  คลิกที่นี่ 
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TSFRMF-A)  คลิกที่นี่

คำเตือน

  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต​

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวม SSF/RMF โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุน เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจาก บลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้ จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds