TH EN

My Wish 60.5 ชำระเบี้ย 5 ปี เพื่อรับเงินบำนาญ

My Wish 60.5

ประกันเกษียณอายุ My Wish Retirement 60.5
ออมสั้นๆ เพื่อความอุ่นใจในวัยเกษียณ

ช่วยให้คุณวางแผนทางการเงิน

ด้วยการออมอย่างมีประสิทธิภาพ และอุ่นใจตลอดสัญญาโดยการชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี

รับเงินบำนาญรายปี

ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปีถึงวันครบรอบกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี

รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 20 ปี*

*หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยที่ยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 20 ปี 

* จะจ่ายเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 20 ปี


เงื่อนไขการรับประกัน

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • อายุที่รับประกัน ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 – 55 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายเดือน/ 3 เดือน / 6 เดือน / รายปี
 • การชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก: เงินสด/บัตรเครดิต/เช็ค
 • การชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ: เงินสด/หักบัญชีเงินฝาก/เช็ค
 • ตรวจสุขภาพตามกฏเกณฑ์ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อทำให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจแบบประกันหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่สาขา ธนาคารทิสโก้ ทั่วประเทศ
หรือ
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน