TH EN

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ My Wish 12.4
(ชำระเบี้ย 4 ปี คุ้มครอง 12 ปี) วางแผนเพื่อความมั่นคงในชีวิต รับผลตอบแทนที่แน่นอนทุกปี

ออมสั้นเพียง 4 ปี

ออมสั้นเพียง 4 ปี คุ้มครองอุ่นใจถึง 12 ปี รับเงินคืนทุกปี

รับเงินคืนทุกสิ้นปี

รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 11 ปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 44%

รับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา

ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 460% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 504% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สมัครง่าย

สมัครง่ายโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ


เงื่อนไขการรับประกัน

  • ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ซื้อ
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ซื้อเพื่อให้เกิดสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจแบบประกันหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่สาขา ธนาคารทิสโก้ ทั่วประเทศ
หรือ
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ (ลดหย่อนภาษี)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน