TH EN

บล.ทิสโก้คว้า 3 รางวัล IAA Best Analyst Awards 2021

โพสต์เมื่อ 1 เมษายน  2565

        บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับ 3 รางวัล จากเวที IAA Best Analyst Awards 2021 จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิเคราะห์พัฒนาคุณภาพบทวิเคราะห์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้เป็นการยกย่องนักวิเคราะห์ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจต่อนักวิเคราะห์และบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด

 

สำหรับ 3 รางวัลอันทรงเกียรติ ประกอบด้วย  

  • รางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม สายนักลงทุนสถาบัน
  • รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยียอดเยี่ยม สายนักลงทุนสถาบัน

              - โดยคุณฐาปน พานิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบัน  

  • รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่มีผลงานโดดเด่น สายนักลงทุนสถาบัน

               - โดยคุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล  

          สะท้อนถึงการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยบล.ทิสโก้ ให้ความสำคัญกับบริการและนำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์และเชื่อถือได้ จึงได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด  

 

“ผลลัพธ์ของการทำงานที่ดี คือโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งกว่า”

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน - ทีมวิจัยสถาบัน บล.ทิสโก้

 

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 5, 0 2080 6000 กด 5 และ www.tiscosec.com  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน