TH EN

ธ.ทิสโก้ บริจาคเงินให้แก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ

โพสต์เมื่อ 21 ธันวาคม  2564

20 ธ.ค. 64 - นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางวรสินี เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนและสื่อสารการตลาด สายธุรกิจธนบดี ร่วมบริจาครายได้ค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งจากบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่คัดสรรมาจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ (Open Architecture) จำนวน 2,133,150 บาท ในแคมเปญ "Fighting Cancer" ให้แก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ โดยมี ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนฯ รับมอบ 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน