TH EN

บลจ.ทิสโก้แนะใช้ ‘กองทุนรวมผสม’ กระจายความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน 

โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน  2564

        พ.ย. 64 - บลจ.ทิสโก้แนะนักลงทุนรับเสี่ยงได้ไม่มากโยกเงินลงทุนในกองทุนรวมผสมกระจายความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน ปลื้มกองทุน TGINC-A และ TGINC-R จัดตั้งครบ ปี คว้า Morningstars 5 ดาว

        นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอบใหม่นี้ อาจทำให้ตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวน จึงแนะนำให้ลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนักแต่ยังต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ อาจพิจารณาเพิ่มน้ำหนักในกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนโดยรวม

        สำหรับกองทุนรวมผสมของบลจ.ทิสโก้ที่มีความโดดเด่นในช่วงนี้ คือ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A (TGINC-A) และ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R (TGINC-R) ซึ่งล่าสุดหลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 3 ปี กองทุนได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstars (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

        นายสาห์รัชกล่าวอีกว่า กองทุนเปิด TGINC-A และ TGINC-R กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) มีนโยบายกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ตราสารหนี้ หุ้นต่างประเทศ รวมไปถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกองทุนรวมและ/หรืออีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 

        ทั้งนี้ เบื้องต้นกองทุนเปิด TGINC-A และ TGINC-R จะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณ 50% รองลงมาคือกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศประมาณ 30% กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศประมาณ 10% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศประมาณ 10% ในส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศที่ บลจ.ทิสโก้เลือกจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง กระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกโดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้มีมีอายุ (Duration) ไม่ยาวนัก

        “จุดเด่นของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส คือ เป็นกองทุนที่ครบเครื่องในกองทุนเดียว สามารถตอบโจทย์การลงทุนในช่วงที่ Fed กำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจทำให้ตลาดหุ้นผันผวน ขณะเดียวกันเศรษฐกิจทั่วโลกก็เริ่มฟื้นตัว เพราะกองทุนนี้ได้แบ่งสัดส่วนการลงทุนไปยังตราสารหนี้คุณภาพดีเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ต  และยังลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในต่างประเทศ รวมไปถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ต นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังสามารถปรับเปลี่ยนกองทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ” นายสาห์รัชกล่าว 

        พิเศษ เพื่อฉลองในโอกาสที่กองทุนเปิด TGINC-A และ TGINC-R จัดตั้งครบ 3 ปี  สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนในกองทุน TGINC-A และ/หรือ TGINC-R ผ่านแอปพลิเคชัน TISCO My Funds ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน TISCOSTF มูลค่า 100 บาท สูงสุด 2,000 บาท (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ)   

        ทั้งนี้ กองทุนเปิด TGINC-A และ TGINC-R อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com Line @TISCOMYFUNDS หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน