TH EN

กลุ่มทิสโก้มอบอาหารกล่องแก่ชุมชน

โพสต์เมื่อ 21 กันยายน  2564

กลุ่มทิสโก้มอบอาหารกล่องแก่ชุมชน

 

20 ก.ย.64 - กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในโครงการ “รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน” ส่งมอบอาหารปรุงสุก จำนวน 2,300 กล่อง ให้แก่ 6 ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสั่งปรุงพิเศษจากลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารทิสโก้ เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และสนับสนุนลูกค้าอีกทางหนึ่ง โดยส่งมอบผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน