TH EN

กลุ่มทิสโก้ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร “ทิสโก้ร่วมใจ 10”

โพสต์เมื่อ 14 กันยายน  2564

13 ก.ย.64 – กลุ่มทิสโก้ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร “ทิสโก้ร่วมใจ 10” อาคารแบบมาตรฐาน 260 ที่นั่ง มูลค่า 3,396,000 บาท พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนบ้านปงเคียน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย โดยมีคุณกิตติพงศ์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อำนวยการ ธนาคารทิสโก้สาขาเชียงใหม่ นำทีมพนักงานสาขาธนาคารและทีมสมหวังเงินสั่งได้ภาคเหนือตอนบน เป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่ คุณอาทิตย์  ขาววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงเคียน เมื่อเร็วๆ นี้  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน