TH EN

ทิสโก้มอบอาคารเรียนหลังที่ 8

โพสต์เมื่อ 02 ธันวาคม  2563  


    กลุ่มทิสโก้ นำโดย คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพันธมิตรและผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ 8” อาคารคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน และห้องสุขาสำหรับนักเรียน จำนวน 4 ห้อง มูลค่ารวม 8.3 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนวัดลาดเป้ง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาต่อไป โดยมีคุณลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธี 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน