เบี้ยประกัน / ทุนประกัน รับของสมนาคุณ
My Wish 10.5, 10.5 Plus, 14.7,
My Wish Retirement
My Wish 12.4
2 ล้านบาทขึ้นไป ทุกๆ เบี้ยประกัน 100,000 บาท
รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ 2,000 บาท
ทุกๆ เบี้ยประกัน 100,000 บาท
รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ 3,000 บาท
1,000,000 - 1,999,999 ทุกๆ เบี้ยประกัน 100,000 บาท
รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ 2,000 บาท
500,000 - 999,999 ทุกๆ เบี้ยประกัน 100,000 บาท
รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ 1,500 บาท
100,000 - 499,999 รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์
มูลค่า 1,500 บาท
50,000 - 99,999 รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์
มูลค่า 500 บาท
รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์
มูลค่า 500 บาท

ลูกค้าสนใจทำประกันได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2633 6000 กด 6

เงื่อนไข

  • สามารถรวมเบี้ยประกันภัยในครอบครัวเดียวกันได้ เฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกันชีวิต
    และชำระเบี้ยประกันระหว่างวันที่ 8 พ.ย. - 31 ธ.ค. 61
  • My Wish 10.5, 10.5 Plus และ 12.4 คำนวณของสมนาคุณจากทุนประกันปีแรก
  • My Wish 14.7 และ My Wish Retirement คำนวณของสมนาคุณจากเบี้ยประกันปีแรก
  • ลูกค้าที่ได้รับบัตรกำนัลเดอะมอลล์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถเปลี่ยนเป็นทองคำแท่งได้ไม่เกินกว่ามูลค่าบัตรกำนัลรวม
  • บริษัทประกันจะดำเนินการนำของสมนาคุณภายใน 45 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับใบส่งมอบกรมธรรม์
  • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน