TISCO Mobile Banking โอน จ่าย ฟรี

บริการทางการเงินของธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม


ทันใจ

ทำธุรกรรมได้ทันที ไม่ต้องไปที่สาขา


ทุกที่

ไม่ว่าที่ใดๆ ก็จัดการเรื่องการเงินได้


ปลอดภัย

ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ*


ฟรี ค่าธรรมเนียม

ทุกประเภทธุรกรรม

* หมายเหตุ
  • ระบบ PIN (Personal Identification Number) ก่อนการเข้าใช้งานทุกครั้ง
  • บริการยืนยันการทำรายการโอนเงิน การชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านระบบ OTP (One Time Password) หรือ ชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่สร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม โดยเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก ที่ระบบจะส่งรหัสไปในรูปแบบของ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เคยแจ้งไว้
  • ระบบการเข้ารหัสข้อมูลด้วยเทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer)

วิธีการสมัครใช้บริการและลงทะเบียน

  • ลูกค้าสามารถขอสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา พร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริง
  • เมื่อดำเนินการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่ง Activation Code ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้ในเอกสารขอสมัครใช้บริการ
  • หลังจากติดตั้ง TISCO Mobile Banking บนมือถือเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้ากรอก Activation Code พร้อมข้อมูลส่วนตัวทันที จากนั้นตั้งชื่อผู้ใช้บริการ (Username), รหัสผ่าน (Password) และรหัส PIN

TIPs! การใช้งาน TISCO Mobile Banking

ระบุ Activation Code

ที่ได้รับทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ (Activation Code สามารถ ใช้ได้เพียงครั้งเดียว)

การตั้งชื่อผู้ใช้งาน (Username)

สำหรับการใช้งานครั้งแรก โดยชื่อผู้ใช้งานต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-z) หรือตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) หรือตัวเลข (0-9) และมีความยาว 6-50 ตัวอักษร

วิธีการตั้งรหัสผ่าน (Password)

สำหรับการใช้งานครั้งแรก ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-z) ตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) และตัวเลข (0-9) อย่างน้อย 1 ตัว และมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยรหัสที่ตั้งขึ้นต้องไม่ตรงกันกับชื่อผู้ใช้งาน (Username)

เมื่อท่านลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือโทร 02 633 6000 กด 2

วิธีการเพิ่มอุปกรณ์สำหรับใช้บริการ

ลูกค้าสามารถใช้ Username และ Password ในการเพิ่มอุปกรณ์ใช้งานได้

ดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม คำตอบ
1 บริการ TISCO Mobile Banking คืออะไร บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
2 TISCO Mobile Banking ให้บริการใดบ้าง - ดูรายการเดินบัญชีเงินฝาก และขอรายการเดินบัญชี
- โอนเงินบัญชีตนเอง
- โอนเงินบัญชีอื่น
- โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์
- เติมเงินพร้อมเพย์
- ชำระค่าสินค้าและบริการธนาคารทิสโก้ และชำระบิลข้ามธนาคาร
- สมัครใช้บริการพร้อมเพย์
3 บัญชีปลายทางธนาคารทิสโก้ที่สามารถรับโอนเงินได้ มีบัญชีประเภทใดบ้าง - ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์
- กระแสรายวัน
- ปลอดภาษี
4 ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าจะปลอดภัยหรือไม่ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้อย่างมั่นใจ ตามระบบรักษาความปลอดภัยด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ และลูกค้าต้องกรอกรหัส PIN ส่วนตัวทุกครั้ง ก่อนอนุญาตให้เข้าใช้งาน รวมถึงการแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ของลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีการทำธุรกรรมที่สำคัญ
5 ใครสามารถใช้ TISCO Mobile Banking ได้บ้าง ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารทิสโก้ประเภทออมทรัพย์ และ/หรือ กระแสรายวัน (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ และบัญชีร่วมทุกประเภท)
6 TISCO Mobile Banking สามารถใช้กับบัญชีธุรกิจได้หรือไม่ บริการนี้ รองรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เท่านั้น ยกเว้นบัญชีร่วมทุกประเภท (และ/หรือ) ตามประเภทบัญชีที่ธนาคารกำหนด
7 สามารถเรียกดูธุรกรรมทางการเงินย้อนหลังได้หรือไม่ สามารถเรียกดูธุรกรรมทางการเงิน ที่ทำกับธนาคารทิสโก้ในช่องทางต่างๆ ย้อนหลัง ได้สูงสุด 6 เดือน และสามารถขอรายการเดินบัญชีเงินฝากในรูปแบบ PDF ย้อนหลังได้ 1 ปี

หมายเหตุ รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 23.00 - 03.00 น. จะแสดงให้ลูกค้าเห็นหลังช่วงเวลาดังกล่าว
8 TISCO Mobile Banking รองรับมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้กี่เครื่อง รองรับได้สูงสุด 3 เครื่อง แต่ ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้
9 หากลืมชื่อผู้ใช้บริการ ต้องทำอย่างไร กรุณาติดต่อที่สาขาธนาคารทิสโก้ (สาขาใดก็ได้) หรือ โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์ 0 2633 6000 กด 2
10 หากลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร กรุณาติดต่อที่สาขาธนาคารทิสโก้ (สาขาใดก็ได้) โดยลูกค้าต้องนำมือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน Mobile Banking ไปด้วย เพื่อรับรหัส OTP สำหรับทำการ Reset Password ที่สาขาธนาคาร
11 สามารถเพิ่มบัญชีเงินฝากของตัวเองได้สูงสุดกี่บัญชี ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีเงินฝากของลูกค้า ได้สูงสุด 10 บัญชี
12 วงเงินในการทำธุรกรรมสูงสุดเท่าไหร่ วงเงินรวมทุกบัญชี และทุกประเภทรายการ (ยกเว้นโอนระหว่างบัญชีตนเอง) ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อวัน
- ภายในธนาคารทิสโก้, พร้อมเพย์ Credit Transfer สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรายการ
- ต่างธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ
- วงเงินจ่ายบิล ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อวัน
- จ่ายบิลสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ
13 สามารถใช้บริการ TISCO Mobile Banking ที่ต่างประเทศได้หรือไม่ ได้ แต่ทั้งนี้ โทรศัพท์มือถือของลูกค้าต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ รับ OTP ผ่านช่องทาง SMS ได้
14 TISCO Mobile Banking จะให้บริการเพิ่มเติมด้านใดบ้างในอนาคต - เรียกดูข้อมูลบัญชีบัตรต่างๆ, บัญชีสินเชื่อ, บัญชีกองทุน และ บัญชีหลักทรัพย์
- บริการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์แบบ Request to Pay

การรักษาความปลอดภัยของการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

1 วิธีการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้บริการ ควรตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อป้องกันผู้อื่นเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแอบดูข้อมูลที่สำคัญบนเครื่อง
2 วิธีการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย

- ควรติดตั้งโปรแกรม anti-virus บนเครื่องโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต และทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

- ไม่ทำการ root หรือ jailbreak โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ที่มีการติดตั้ง Mobile Banking Application เพื่อความปลอดภัยของการใช้งานแอพพลิเคชัน

3 ช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน TISCO Mobile banking จาก Apple store หรือ Play store และตรวจสอบชื่อผู้พัฒนาว่ามาจากธนาคารเท่านั้น
4 วิธีการกำหนดรหัสผ่านอย่างปลอดภัย

- การตั้งรหัสผ่าน (Password) ที่ดี ควรตั้งให้ยากต่อการคาดเดา เช่น ใช้รหัสผ่านที่มีประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวเลข ผสมกัน เป็นต้น

- การตั้ง PIN ซึ่งเป็นตัวเลข 6 หลักที่ใช้ในการ Login เข้า TISCO Mobile banking ควรตั้งให้ยากต่อการคาดเดาเช่นกัน เช่น ไม่ตั้งตัวเลขเรียง ตัวเลขที่ซ้ำกัน เป็นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือวันเดือนปีเกิด เป็นต้น

5 วิธีการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ข้อมูลทางเทคนิค ธนาคารไม่มีนโยบายในส่งลิงค์ ไปทางอีเมล์ หรือ SMS เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นควรระมัดระวังในการคลิ๊กลิงค์ที่แนบมากับ อีเมล์ หรือ SMS เพราะอาจถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวได้
6 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการใช้งาน หากมีปัญหาการใช้งาน หรือข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์ 0 2633 6000 กด 2 หรือ สาขาธนาคารทิสโก้ทุกสาขา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 026336000 | อีเมล์:customerservice@tisco.co.th