TH EN

จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร เมื่อต้องกลายเป็นเถ้าแก่ใหม่หรือย้ายไปบริษัทไม่มี PVD

                            

โพสต์เมื่อ 13 มีนาคม 2561 | โดย คุณสวภพ ยนต์ศรี Wealth Manager คอลัมนิสต์ TRUST Newsletter by TISCO

สำหรับมนุษย์เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund (PVD) ถือเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญสำหรับไว้ใช้หลังการเกษียณ แต่ถ้าเรามีความจำเป็นต้องย้ายงานไปอยู่ในบริษัทที่ไม่มีสวัสดิการกองทุน PVD หรืออาจต้องไปเป็นเถ้าแก่ล่ะ จะจัดการกับเงินก้อนที่มีอย่างไรดี?

 

แต่เริ่มเดิมที หากคุณเป็นพนักงานบริษัทที่นายจ้างมีสวัสดิการกองทุน PVD ก็จะมีการกำหนดให้ลูกจ้างนำเงินเดือนส่วนหนึ่งออกมาลงทุนในกองทุน PVD และจะมีเงินจากนายจ้างสมทบเข้ากองทุน PVD ให้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งหากใครย้ายไปบริษัทใหม่ แล้วบริษัทนั้นมีกองทุน PVD ก็อาจไม่ใช่ปัญหาในเรื่องการสร้างความต่อเนื่องของการออมเงิน หรือกรณีที่หากใครเป็นพนักงานของบริษัทแห่งเดียว และไม่เคยเปลี่ยนงานสักครั้งในชีวิตก็คงจะไม่มีปัญหาเช่นกัน แต่ในความเป็นจริงโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในลักษณะนั้น มีน้อยมาก

นั่นก็เป็นเพราะ ในชีวิตคนเราอาจมีความเป็นไปได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ซึ่งประเด็นนี้จะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องคิดหนัก เว้นเสียแต่บริษัทใหม่ที่ย้ายไปทำงานนั้น จะไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการให้เหมือนที่ทำงานเดิม หรือในกรณีที่เราต้องเปลี่ยนจากวิถีชีวิตมนุษย์เงินเดือนมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ก็จะทำให้หลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินในกองทุน PVD ที่เตรียมไว้ใช้หลังเกษียณออกมา ซึ่งหากเราไม่ได้มีการนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนต่อตามจุดประสงค์เดิมแล้ว เงินก้อนดังกล่าวก็จะถูกนำออกมา และถูกใช้จ่ายหมดไป อีกทั้งยังถูกนำไปคำนวณรวมเป็นเงินได้ เพื่อเสียภาษีอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์เดิมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการออมเงินดังกล่าวไว้ใช้สำหรับการเกษียณ นอกจากจะเลือกคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิม หรือโอนไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานใหม่แล้ว ปัจจุบันกฎหมายยังเปิดโอกาสให้สามารถโอนเงินก้อนดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งข้อดีของการโอนเงินกองทุน PVD มายัง RMF คือ เราสามารถเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุน RMF ที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของตัวเอง และยังถือเป็นการคงเงินไว้เพื่อรอจนถึงอายุ 55ปี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องนำเงินกองทุน PVD ที่นำออกมา ไปคำนวณรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี ทั้งนี้เงื่อนไขการโอนเงินจากกองทุน PVD มายังกองทุน RMF คือกองทุน RMF ปลายทางที่จะรับโอนก็ต้องเป็นกองทุน RMF ที่แต่ละบลจ.เปิดไว้เพื่อรองรับเงินที่โอนมาจาก PVD เท่านั้น โดยไม่สามารถโอนเงินไปยังกองทุน RMF อื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมดได้

 

ดังนั้น หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนงานไปยังบริษัทที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือต้องออกจากงานเพื่อไปเปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นเถ้าแก่ การใช้วิธีย้ายเงินกองทุน PVD จากบริษัทเดิมไปยังกองทุน RMF ก็ถือเป็นแนวทางที่ดีในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน